Kopafbeelding cijfers CPB

Kerngegevenstabel 2012-2015 voor de concept-MEV 2015

Short-term forecast, 14 augustus 2014

Op 16 september 2014 wordt de Macro Economische Verkenning (MEV) gepubliceerd, met ramingen tot en met 2015. Op dat moment komen naast het boek ook alle bijlagen beschikbaar.

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2012-2015, cMEV 2015 (14-8-2014)

Internationale economie
 2012201320142015
Relevante wereldhandel (%)

0,7

1,7

2 1/2

4 1/2

Concurrentenprijs (%)

4,1

-2,1

-1

1

Olieprijs (Brent, niveau
in dollars per vat)

111,7

108,7

108

107

Eurokoers (dollar per euro)

1,28

1,33

1,36

1,35

Lange rente Nederland
(niveau in %)

1,9

2,0

1,7

1,8

Volume bbp en bestedingen
 2012201320142015
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

-1,7

-0,7

3/4

1 1/4

Consumptie huishoudens (%)

-1,4

-1,6

0

1

Consumptie overheid (%)

-1,6

-0,2

-3/4

-1/4

Investeringen
(inclusief voorraden, %)

-5,8

-4,9

2 3/4

3

Uitvoer van goederen
en diensten (%)

3,2

2,0

3 1/4

3 3/4

Invoer van goederen
en diensten (%)

2,8

0,8

3

3 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2012201320142015
Prijs bruto binnenlands product
(%)

1,3

1,0

1/2

1 1/4

Uitvoerprijs binnenslands
geproduceerde goederen
(exlusief energie, %)

1,8

-0,2

-3/4

3/4

Prijs goedereninvoer (%)

3,4

-1,5

-1 3/4

3/4

Inflatie (nationale
consumentenprijsindex,
CPI, %)

2,5

2,5

1

1 1/4

Contractloon marktsector (%)

1,6

1,2

1 1/4

1 1/2

Koopkracht, statisch, mediaan,
alle huishoudens (%)

-2,1

-1,4

1 1/2

0

Arbeidsmarkt
 2012201320142015
Beroepsbevolking (%)

1,5

0,8

-1/2

1/4

Werkzame beroepsbevolking
(%)

0,6

-0,7

-3/4

1/2

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

469

600

620

605

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

5,3

6,7

7

6 3/4

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2012201320142015
Productie (%)

-1,9

-0,9

1 1/2

1 1/2

Arbeidsproductiviteit
(per arbeidsjaar, %)

-1,3

0,6

2

1

Werkgelegenheid
(in arbeidsjaren, %)

-0,6

-1,5

-1/2

1/2

Loonvoet (%)

2,3

2,6

3

1

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

79,5

81,4

81 3/4

81

Overig
 2012201320142015
Individuele spaarquote (niveau
in % beschikbaar inkomen)

0,0

0,6

2 1/4

2

Saldo lopende rekening
(niveau in % bbp)

8,8

8,5

8 1/2

8 3/4

Collectieve sector (toelichting/begrippen)
 2012201320142015
EMU-saldo (% bbp) -4,0

 -2,3

 -2,7

 -2,1

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

66,5

68,6

69,9

70,3

Collectieve lasten (% bbp)

36,3

37,2

38,1

37,7

Aanvullende kerngegevens 2012-2015

Investeringen en uitvoer
 2012201320142015
Bruto investeringen
bedrijvensector
(exclusief woningen %)

-4,9

-2,5

2 1/2

5

Investeringen bedrijven
in woningen (%)

-8,1

-9,2

3

3

Uitvoer van binnenslands
gepoduceerde goederen
(exclusief energie, %)

1,7

0,5

5 1/2

4 1/4

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

2,0

1,5

4 3/4

4

Prijzen,overheid en HICP (toelichting/begrippen)
 2012201320142015
Geharmoniseeerde consumenten-
prijsindex (HICP, %)

2,8

2,6

1/2

1

Afgeleide inflatie (CPI, %)

2,1

1,3

3/4

1

Loonvoet sector overheid (%)

3,0

0,6

2

1 1/2

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

1,9

-0,1

1 3/4

1 1/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC, %)

1,6

0,7

1 1/4

1

Prijs intermediair verbruik (%)

1,7

0,9

1/2

2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI, %)

0,6

0,4

1

1

Prijs nationale bestedingen (%)

1,5

0,9

1

1

Prijs toegevoegde waarde
marktsector (%)

1,6

0,0

1/4

1/2

Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
 2012201320142015
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

640,6

642,8

650

666

Bevolking
(in duizenden personen)

16755

16804

16855

16905

Beroepsbevolking
(in duizenden personen)

8878

8946

8890

8920

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(in duizenden personen)

507

656

665

660

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(niveau in % beroepsbevolking)

6,4

8,3

8 1/2

8 1/4

Bruto modaal inkomen (euro)

33000

34500

35000

35500

In de cijfers is de CBS-revisie Nationale Rekeningen 2014 verwerkt.

Zowel de loonvoet marktsector, de arbeidsinkomensquote, als de individuele spaarquote is in 2014 en 2015 opwaarts vertekend vanwege de maatregel waarin het gebruik van stamrecht-bv's wordt beperkt. Ontslagvergoedingen worden direct aan de betrokkenen uitbetaald, in plaats van dat deze in een bv worden ondergebracht. Ontslagvergoedingen worden sinds de revisie geboekt als sociale lasten van werkgevers. De maatregel betekent een eenmalige boekhoudkundige stijging van de sociale lasten in 2014, wat een opwaarts effect heeft op de loonvoetontwikkeling in de marktsector van ruim 0,5%-punt.

Deel deze pagina