Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming december 2014

Short-term forecast, 11 december 2014

De economische groei trekt volgend jaar aan tot 1½% bbp (bruto binnenlands product). Hoewel het herstel broos blijft, groeit vooral de consumptie harder dan dit jaar. De werkgelegenheid neemt toe, de werkloosheid daalt naar 6½%. De inflatie blijft laag, in lijn met de Europese prijsontwikkeling. De kans op langdurige deflatie is gering.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2012-2015, 11 december 2014

Internationale economie
  2012 2013 2014 2015
Relevante wereldhandel (%)

0,7

1,7

2 3/4

4

Concurrentenprijs (%)

4,1

-2,1

-1 3/4

1

Olieprijs (Brent, niveau
in dollars per vat)

111,7

108,7

100

77

Eurokoers (dollar per euro)

1,28

1,33

1,33

1,24

Lange rente Nederland
(niveau in %)

1,9

2,0

1,5

1,2

Volume bbp en bestedingen
  2012 2013 2014 2015
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

-1,6

-0,7

3/4

1 1/2

Consumptie huishoudens (%)

-1,4

-1,6

0

1 1/4

Consumptie overheid (%)

-1,6

-0,2

-1/4

0

Investeringen
(inclusief voorraden, %)

-5,8

-4,9

2 1/2

3 1/4

Uitvoer van goederen
en diensten (%)

3,3

2,0

4 1/4

4 1/2

Invoer van goederen
en diensten (%)

2,8

0,8

4 1/4

4 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,3

1,0

1

1/2

Uitvoerprijs binnenslands
geproduceerde goederen
(exlusief energie, %)

1,5

0,0

-1 3/4

-1

Prijs goedereninvoer (%)

3,4

-1,5

-3 1/2

-1 3/4

Inflatie (nationale
consumentenprijsindex,
CPI, %)

2,5

2,5

1

1

Contractloon marktsector
(%)

1,6

1,2

1

1 1/4

Koopkracht, statisch,
mediaan, alle huishoudens
(%)

-2,0

-1,3

1 1/4

3/4

Arbeidsmarkt
  2012 2013 2014 2015
Beroepsbevolking (%)

1,5

0,8

-1/2

1/2

Werkzame beroepsbevolking
(%)

0,6

-0,7

-3/4

1

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

469

600

605

570

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

5,3

6,7

6 3/4

6 1/2

Marktsector (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Productie (%)

-1,8

-0,9

1 3/4

2

Arbeidsproductiviteit
(per arbeidsjaar, %)

-1,2

0,6

1 3/4

1 1/4

Werkgelegenheid
(in arbeidsjaren, %)

-0,6

-1,5

0

3/4

Loonvoet (%)

2,3

2,6

1 3/4

1/2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

79,5

81,4

80 1/2

79 1/4

Overig
  2012 2013 2014 2015
Individuele spaarquote (niveau
in % beschikbaar inkomen)

0,0

0,6

2 1/2

2 1/4

Saldo lopende rekening
(niveau in % bbp)

8,8

8,5

8 3/4

9

Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
EMU-saldo (% bbp) -4,0

-2,3

-2,8

-1,8

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

66,5

68,6

69,2

69,6

Collectieve lasten (% bbp)

36,3

37,2

37,8

37,8

Aanvullende kerngegevens 2012-2015

Investeringen en uitvoer
  2012 2013 2014 2015
Bruto investeringen
bedrijvensector
(exclusief woningen %)

-4,9

-2,5

3 1/4

5 1/4

Investeringen bedrijven
in woningen (%)

-8,1

-9,2

2

3 1/4

Uitvoer van binnenslands
gepoduceerde goederen
(exclusief energie, %)

1,6

0,3

5 3/4

5 1/2

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

2,0

1,5

4 3/4

5 1/2

Prijzen,overheid en HICP (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Geharmoniseeerde consumenten
prijsindex (HICP, %)

2,8

2,6

1/2

3/4

Afgeleide inflatie (CPI, %)

2,1

1,3

3/4

3/4

Loonvoet sector overheid (%)

3,0

0,6

2 1/2

3/4

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

1,9

-0,1

2 1/4

1/2

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC, %)

1,6

0,7

1

3/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,7

0,9

1/4

1 3/4

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI, %)

0,6

0,4

1/2

3/4

Prijs nationale bestedingen (%)

1,5

0,9

1

1/2

Prijs toegevoegde waarde
marktsector (%)

1,6

0,0

3/4

1/4

Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

640,6

642,8

654

668

Bevolking
(in duizenden personen)

16755

16804

16855

16905

Beroepsbevolking
(in duizenden personen)

8878

8946

8895

8940

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(in duizenden personen)

507

656

655

620

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(niveau,% beroepsbevolking)

6,4

8,3

8 1/4

7 3/4

Bruto modaal inkomen (euro)

33000

34500

35000

35500

In de cijfers is de CBS-revisie Nationale Rekeningen 2010 verwerkt.

Zowel de loonvoet marktsector, de arbeidsinkomensquote, als de individuele spaarquote is in 2014 en 2015 opwaarts vertekend vanwege de maatregel waarin het gebruik van stamrecht-bv's wordt beperkt. Ontslagvergoedingen worden direct aan de betrokkenen uitbetaald, in plaats van dat deze in een bv worden ondergebracht. Ontslagvergoedingen worden sinds de revisie geboekt als sociale lasten van werkgevers. De maatregel betekent een eenmalige boekhoudkundige stijging van de sociale lasten in 2014, wat een opwaarts effect heeft op de loonvoetontwikkeling in de marktsector van ruim 0,5%-punt.

Economische groei in Nederland, 2008-2015

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2015

naar boven 

Gerelateerde publicatie

naar boven

Bijlagen

Deel deze pagina