Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming maart 2012: matig herstel economie na 2012

Short-term forecast, 20 maart 2012

De Nederlandse economie presteert matig in de periode 2012-2015, door een combinatie van oplopende werkloosheid en lage (gezins-)consumptie als gevolg van hogere pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen, restrictief overheidsbeleid en dalende huizenprijzen. Dat maakt het CPB bekend in het Centraal Economisch Plan 2012.

Conclusies

Lees ook het bijbehorende persbericht (CEP 2012).

Kerngegevenstabel 2011-2015, CEP 2012

Internationale economie
 20112012201320142015
Relevante wereldhandel (%)

4,0

-1 3/4

4 1/2

6

6

Prijspeil goedereninvoer (%)

5,5

2 1/2

1/4

0

-1/4

Concurrentenprijs (%)

5,8

3 1/2

-1/4

1/2

1/2

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111

111

111

111

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,29

1,29

1,29

1,29

Lange rente (stand in %)

2,9

2,3

2,7

3,0

3,3

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 20112012201320142015
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,2

-3/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

603,6

609

627

647

669

Consumptie huishoudens (%)

-0,9

-1/2

1/2

1/2

1/4

Overheidsbestedingen (%)

0,6

-1

0

-1/4

-1/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
7,2

-3 1/4

7 1/2

6 3/4

5 1/2

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,3

-1 3/4

3 3/4

6 1/4

6 3/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
1,8

-1/2

3 1/2

4

4

Wederuitvoer (%)

6,3

-3

4

8 1/4

9 1/4

Invoer van goederen (%)

3,7

-1 3/4

3 1/4

5

5 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

1,7

1/2

1/4

-1/4

-1/4

Prijsconcurrentiepositie (%)

-0,7

2 1/4

-3/4

0

0

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,2

111 3/4

113 3/4

116

118 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2 1/4

1 3/4

2

2 1/4

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2

1 1/2

2

2 1/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,4

1 3/4

1 1/2

1 3/4

1 3/4

Prijs nationale
bestedingen (%)

1,2

2 1/4

1 3/4

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1 3/4

1 1/2

2

2 1/4

Loonvoet marktsector (%)

2,5

3 1/4

1 1/2

2 1/2

2 1/2

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33000

33000

33000

34000

34500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,4

-2 1/4

-1/2

-1 1/2

-2

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-1 3/4

0

-1/2

-1/2

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Loonvoet sector overheid (%)

0,6

2 3/4

1 1/4

2 3/4

3 1/2

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,4

2 1/2

1

2 1/4

3 1/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

2,3

2

1 3/4

2

2 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

2,5

2 1/2

1 1/2

1 3/4

2 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,6

2

2

1 1/2

1 1/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 20112012201320142015
Bevolking (x 1000 pers.)

16690

16765

16835

16835

16835

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8890

8915

8915

8930

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8395

8370

8375

8435

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

500

545

535

495

Werkzame personen (%)

0,3

-1/4

0

1/4

3/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1 3/4

1/4

0

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

1/2

-1/4

0

3/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,5

5 1/2

6

6

5 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6 3/4

7 1/4

7 1/4

6 1/2

Marktsector (toelichting/begrippen)
 20112012201320142015
Productie (%)

1,8

-1 1/2

1 3/4

2

2

Arbeidsproductiviteit (%)

1,5

-3/4

2 1/2

2 1/4

1 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,2

-3/4

-3/4

0

1/2

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,5

3/4

1

1

1/2

Reële arbeidskosten (%)

2,0

2 1/4

1/4

1 1/2

2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,6

81 1/2

79 1/4

78 1/2

79

Collectieve sector
 20112012201320142015
EMU-saldo (in % BBP)

-5,0

-4,6

-4,6

-4,1

-3,3

EMU-schuld (in % BBP)

65,6

70,2

73,0

75,0

76,0

Collectieve lasten (in % BBP)

38,2

38,8

38,6

39,0

39,3

Economische groei in Nederland, 2008-2013

 Economische groei in Nederland, 2008-2013

naar boven 

Gerelateerde publicaties

naar boven

Bijlagen

Deel deze pagina