Kopafbeelding publicaties CPB

De arbeidsmarktpositie van oudere werknemers in Nederland: Een analyse van de perspectieven in verschillende beroepen

CPB Discussion Paper 234, 22 februari 2013

Dit onderzoek analyseert veranderingen in de arbeidsmarktperspectieven van oudere werknemers in Nederland in de periode 1996-2010. Dit is een Engelstalige publicatie.

Lees ook CPB Policy Brief 2013/02 'Ouderen aan het werk', het persbericht en CPB Achtergronddocument 'Arbeidsmarkt Ouderen en Duurzame Inzetbaarheid'en Netspar-publicatie 'Employability and the labour market for older workers in the Netherlands' (Panel paper 43, november 2014).

Het standaard analysekader voorspelt dat door afschrijvingen van menselijk kapitaal de arbeidsmobiliteit afneemt als werknemers ouder worden. In dit paper meten en interpreteren we hoe veranderende baankansen tussen 96 beroepen verschillende leeftijdsgroepen en verschillende types werknemers hebben beïnvloed.

Oudere werknemers werken vaker in beroepen die een werkgelegenheidsafname hebben ervaren. Ook werken oudere werknemers vaker in beroepen waarin minder hoogopgeleiden werken en in beroepen die onder druk staan om naar het buitenland te worden verplaatst. Tenslotte bestaat de inhoud van het werk vaker uit routinematig werkzaamheden en werkzaamheden die een lagere voldoening geven. Dit wordt al geobserveerd voor werknemers vanaf 40 jaar. Het feit dat oudere werknemers in krimpende beroepen werken, is consistent met een marktuitkomst, omdat hun capaciteiten eerder zijn gevormd en beter passen bij die beroepen. Maar als het werk verschraalt en minder voldoening geeft, is het minder aantrekkelijk om te blijven werken of pensionering uit te stellen.

Deel deze pagina