Kopafbeelding publicaties CPB

De economische betekenis van bilaterale belastingverdragen

CPB Achtergronddocument, 30 augustus 2013

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft feiten over bilaterale belastingverdragen, de rol van brievenbusfirma’s en de trustsector en directe buitenlandse investeringen in veel meer detail dan de bijbehorende CPB Policy Brief 2013/07 'Bilaterale belastingverdragen en buitenlandse investeringen'.

Lees ook de CPB Policy Brief en het daarbij behorende persbericht.

Daarnaast is de economische analyse van bilaterale belastingverdragen, treaty shopping en de rol van belasting-paradijzen veel uitgebreider. Ten derde wordt meer achtergrondinformatie over de regressieresultaten gepresenteerd.

Het eerste doel is om de ontwikkelingen te beschrijven over DBI vanuit nationaal en internationaal perspectief, de inhoud en ontwikkeling van belastingverdragen, de andere redenen dat MNO’s hier brievenbusfirma’s openen en de rol van de trustsector. Daarnaast beschrijven we de aanwijzingen voor treaty shopping en de ontwikkeling van royaltystromen. Hoofdstuk drie analyseert de rol van bilaterale belastingverdragen in een multilaterale setting om de efficiency en verdelingseffecten te bepalen van belastingverdragen en treaty shopping. Hoofdstuk vier vat de literatuur samen over de relatie tussen belastingverdragen en DBI en beschrijft meer gedetailleerd de regressieresultaten die in de CPB Policy Brief voorkomen.

Deel deze pagina