Kopafbeelding publicaties CPB

Macro Economische Verkenning (MEV) 2015

MEV 2015, 16 september 2014

Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert in de MEV 2015 analyses en prognoses voor de Nederlandse economie en de wereldeconomie in de jaren 2014 en 2015.

Lees ook het bijbehorende persbericht of ga direct naar de cijfers.

Gerelateerde raming en publicatie:

In de cijfers is de CBS-revisie van de Nationale rekeningen over 2010 verwerkt. De cijfers voor 2010-2013 zijn volledig gebaseerd op CBS-informatie na revisie zoals deze in juni 2014 op StatLine zijn gepubliceerd. De cijfers voor 2001-2009 zijn gebaseerd op CBS-informatie na revisie voor zover beschikbaar, aangevuld met CPB-interpolaties  en door het CPB gemaakte inschattingen met behulp van ontwikkelingen van vóór de revisie. Alle cijfers voor 2001 dateren van vóór de revisie 2010.

Bijlagen

Deel deze pagina