Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming maart 2013

Short-term forecast, 13 maart 2013

De krimp van de Nederlandse economie in 2013 wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de binnenlandse bestedingen. De voorzichtige groei in 2014 komt bijna volledig uit de aantrekkende wereldhandel. Dat maakt het CPB bekend in het Centraal Economisch Plan 2013.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2011-2014, CEP 2013

Internationale economie
 2011201220132014
Relevante wereldhandel (%)

4,0

0,5

2 3/4

5

Prijspeil goedereninvoer (%)

4,9

2,6

-1 1/4

3/4

Concurrentenprijs (%)

6,3

2,4

-1/2

3/4

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111,7

109

109

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,29

1,31

1,31

Lange rente (stand in %)

2,9

1,9

2,0

2,3

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2011201220132014
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,0

-0,9

-1/2

1

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

602,0

602,8

610

626

Consumptie huishoudens (%)

-1,0

-1,5

-1 1/2

1/4

Overheidsbestedingen (%)

-0,6

-0,2

-1/4

1/2

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
10,2

-2,5

1/2

2 1/4

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,3

2,2

3 1/4

5

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
3,8

-0,3

2 1/2

3 3/4

Wederuitvoer (%)

4,7

4,5

4 1/4

6

Invoer van goederen (%)

4,1

3,4

2

4 1/2

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

1,4

0,6

-3/4

3/4

Prijsconcurrentiepositie (%)

0,9

1,9

1/2

1/4

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,2

111,9

115

117 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2,5

2 3/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2,1

1 3/4

1 3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,2

1,1

1 1/2

1 1/2

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,8

1,8

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1,7

1 3/4

2

Loonvoet marktsector (%)

2,1

2,2

2 1/4

2 3/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33500

33000

33000

33500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,2

-2,5

-1 1/2

-3/4

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-2,5

-1 1/4

3/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Loonvoet sector overheid (%)

0,6

2,5

1 1/4

2 1/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,5

2,0

3/4

2

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,1

1,4

2 3/4

1 3/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,4

2,1

2 1/4

1 3/4

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,0

1,1

1 3/4

1 1/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2011201220132014
Bevolking (x 1000 pers.)

16693

16754

16800

16845

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8879

8940

8970

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8409

8380

8395

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

470

560

575

Werkzame personen (%)

0,7

-0,2

-1/2

0

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1,5

3/4

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

0,6

-1/4

1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,4

5,3

6 1/4

6 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6,4

7 3/4

7 3/4

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Productie (%)

1,4

-1,8

-1/2

1 1/4

Arbeidsproductiviteit (%)

1,0

-1,4

1/2

1 1/2

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,4

-0,4

-1

-1/4

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,3

1,7

0

1 1/4

Reële arbeidskosten (%)

1,8

0,5

2 1/4

1 1/2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,7

80,4

81 1/2

81 1/4

Collectieve sector
 2011201220132014
EMU-saldo (in % BBP)

-4,5

-4,0

-3,3

-3,4

EMU-schuld (in % BBP)

65,5

71,4

74,0

75,0

Collectieve lasten (in % BBP)

38,4

38,8

39,9

40,1

Economische groei in Nederland, 2008-2014

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2014

naar boven 

Gerelateerde publicaties

naar boven

Bijlagen

Deel deze pagina