Kopafbeelding publicaties CPB

Centraal Economisch Plan (CEP) 2013

CEP 2013, 13 maart 2013

De krimp van de Nederlandse economie in 2013 wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de binnenlandse bestedingen. De voorzichtige groei in 2014 komt bijna volledig uit de aantrekkende wereldhandel. Dat maakt het CPB bekend in het vandaag gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2013.

Lees het bijbehorende persbericht of bekijk de presentatie van Coen Teulings, zoals gebruikt op 13 maart 2013.

Gerelateerde publicaties:

Het Centraal Economisch Plan 2013, ISBN 978-90-1257-777-9,
vanaf 23 maart 2013 in gedrukte versie te bestellen bij:

Sdu Servicecentrum Uitgeverijen
www.sdu.nl
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. 070-3789880
De prijs bedraagt 35 euro (incl. BTW)

Het Centraal Economisch Plan (CEP) wordt jaarlijks in maart/april gepubliceerd. In deze publicatie worden de economische vooruitzichten voor het lopende en het komende jaar gepresenteerd. In dit geval zijn er dus ramingscijfers t/m 2014 opgenomen.

Bijlagen

Deel deze pagina