Kopafbeelding publicaties CPB

Tekortreducerende maatregelen 2011-2017 (MEV2017-versie)

CPB Achtergronddocument, 20 september 2016

Vanaf 2011 zijn netto tekortreducerende maatregelen genomen door de achtereenvolgende kabinetten. In dit CPB-Achtergronddocument worden de diverse pakketten weergegeven en geaggregeerd. Het is een update van drie eerdere CPB Achtergronddocumenten hierover.

Lees ook de Macro Economische Verkenning 2017.

Op basis van de huidige beleidsvoornemens bedragen in de jaren 2011 tot en met 2017 de tekortreducerende maatregelen gemiddeld 7 mld euro per jaar (circa 1% bbp per jaar). Cumulatief komt dit neer op 46 mld euro (44 mld euro exclusief het tijdelijke EMU-relevante effect van de uitfasering van pensioen in eigen beheer). Deze tekortreducerende maatregelen vloeien niet alleen voort uit het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher maar ook uit het 6-miljard-pakket, het Begrotingsakkoord 2013 (Lente-akkoord) en het Regeer- en Gedoogakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen uit 2010. Het lastenverlichtingspakket in de begroting 2016 (5-miljard-pakket) en de aanvullende maatregelen voor de ontwerpbegroting 2017 verminderen het totaal van de tekortreducerende maatregelen. 

Deel deze pagina