This document is in Dutch, there is no English translation.
September 21, 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66

Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2012 bezien.
Main image

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegrotingen worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2012, zoals deze door het CPB in de MEV 2012 zijn verwerkt.

 

 

 

 

 

 

Contacts

Marcel Lever Read more
Edwin van de Haar Read more

Read more about