Contact / woordvoering

Het CPB is gevestigd in Den Haag. Hier vindt u naast onze contactgegevens ook ons adres en een routebeschrijving.

Contactgegevens

Contact via telefoon: 088-9846000
Contact via e-mail: vul het contactformulier in.
Contact met de bibliotheek, bij vragen over CPB publicaties: bibliotheek@cpb.nl

Perscontact / woordvoering

De woordvoerder van het CPB is uitsluitend bereikbaar voor de media.

Jeannette Duin, tel.  06 15698340, e-mail: J.E.C.Duin@cpb.nl

Bezoekadres

Centraal Planbureau
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

Bekijk een grotere kaart op Google Maps.

Brengt u een bezoek aan het Centraal Planbureau, neem dan een legitimatiebewijs mee.

Routebeschrijving

Met het OV  
Het CPB ligt aan de Bezuidenhoutseweg 30 op loopafstand (ongeveer 600 meter) van station Den Haag Centraal. Neem op het station de uitgang Centrum. U komt zo op de Bezuidenhoutseweg en slaat rechtsaf. U passeert aan uw rechterhand het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Schuin aan de overzijde vindt u het CPB.

Met de auto 
Vanuit Amsterdam /Leiden (A44/N44): volg richting Den Haag Centrum. Bij de verkeerslichten slaat u linksaf richting Voorburg /Leidschendam. Neem vervolgens de eerste weg rechts (Bezuidenhoutseweg). Vanuit richting Utrecht (A12) /Rotterdam (A13) /Amsterdam (A4): volg richting Voorburg/Den Haag (verkeersknooppunt Prins Clausplein). Neem afrit 2 Den Haag Centrum. Ga bij de volgende twee verkeerslichten rechtdoor en bij het derde verkeerslicht rechtsaf (Bezuidenhoutseweg).

Parkeren
Het CPB heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen voor bezoekers. U kunt er een aanvragen bij het secretariaat van het CPB. Vermeld svp uw kenteken. U vindt de parkeerplaats via een onderdoorgang tussen Bezuidenhoutseweg 20 en 30 . Meld u bij de middelste van 3 intercom-palen. Rij daarna rechtdoor (niet naar beneden) en rechtsaf naar de slagboom, die opengaat. U kunt ook betaald parkeren in de dichtstbijzijnde parkeergarage New Babylon.  

Bibliotheek

Externe bezoekers zijn na afspraak met de bibliotheek van het CPB welkom op werkdagen. Alleen CPB-uitgaven worden extern uitgeleend. De uitleentermijn bedraagt één maand. De meeste CPB-publicaties zijn gratis digitaal beschikbaar op de website.

Postadres

Centraal Planbureau
Postbus 80510
2508 GM Den Haag

Wet open overheid: het indienen van een Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Woo is de Wob vervallen.

De Woo regelt het recht van iedereen op informatie door de overheid. Hierdoor kunt u  inzage  krijgen in het overheidshandelen en de overheidsbesluitvorming. Bijna alle overheidsinformatie kunt u opvragen, maar sommige informatie mag niet openbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld omdat het gaat om vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Of omdat het de veiligheid van Nederland in gevaar brengt.

Overheidsinstellingen zijn op grond van de nieuwe wet verplicht om bepaalde categorieën informatie actief openbaar te maken (actieve openbaarmaking). Daarnaast kan iedereen een verzoek om publieke informatie richten tot een overheidsinstelling bij wie deze informatie berust (passieve openbaarmaking). Daarvoor kan een Woo-verzoek ingediend worden.

Lees meer over het indienen van een Woo-verzoek bij het CPB.

Website

Opmerkingen of vragen over deze site? Stuur een e-mail naar webmaster@cpb.nl

Contactpersonen