Wie zijn wij?

Het Centraal Planbureau (CPB) levert als onafhankelijk onderzoeksinstituut beleidsrelevante economische analyses en ramingen. We doen onderzoek naar de Nederlandse economie en het sociaaleconomisch beleid in den brede. Voor beleidsmakers en het bredere publiek vertalen we wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse beleidspraktijk, waarmee we  een nuchtere, feitelijke basis leveren.

Economisch inzicht kan ons inziens leiden tot beter beleid. Beter beleid kan bijdragen aan een welvarender Nederland, zie ons position paper 'Economisch inzicht voor beter beleid'. 

Geschiedenis 

We zijn in september 1945 opgericht, vlak na de Tweede Wereldoorlog. De oprichters waren van mening dat Nederland behoefte had aan een planbureau dat de wetenschappelijke kennis en inzichten zou leveren die de overheid nodig had bij het voeren van actief economisch beleid. Meer over de geschiedenis van het CPB.
 

Contactpersonen