Keuzes in Kaart: doorrekening verkiezingsprogramma's

Het CPB biedt politieke partijen, net als bij de voorgaande verkiezingen, de mogelijkheid om de budgettaire en economische gevolgen van verkiezingsprogramma’s te laten doorrekenen. De elfde editie van ‘Keuzes in Kaart’ is op 8 november 2023 verschenen. Lees ook de startnotitie voor meer achtergrondinformatie.

Deze pagina toont een chronologisch overzicht van de meest relevante publicaties van het CPB in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen.

Lees ook de Veelgestelde vragen over doorrekenen verkiezingsprogramma’s.

2023
8 november 2023
Keuzes in Kaart 2025-2028

Keuzes in Kaart 2025-2028

Acht politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s door laten rekenen door het Centraal Planbureau. ‘Keuzes in Kaart 2025-2028’ biedt een overzicht van de budgettaire en de economische gevolgen van de beleidsvoorstellen van de partijen.

8 november 2023
Presentatie Keuzes in Kaart 2025-2028

Presentatie: Keuzes in Kaart 2025-2028

Deze presentatie is gebruikt door Pieter Hasekamp op 8 november 2023 tijdens de presentatie van 'Keuzes in Kaart 2025-2028', de doorrekening van de...

2 augustus 2023
Een stapel rode stempotloden

Startnotitie Keuzes in Kaart 2025-2028

Het CPB biedt politieke partijen de mogelijkheid om de economische gevolgen van verkiezingsprogramma’s te laten doorrekenen en start de elfde doorrekening verkiezingsprogramma’s. Het betreft een doorrekening van budgettaire en macro-economische gevolgen van beleid. De bijbehorende publicatie Keuzes in Kaart (KiK) verschijnt op 8 november 2023 .

2022
11 januari 2022
Analyse coalitieakkoord

Analyse economische en budgettaire effecten van het coalitieakkoord

Extra geld voor beleidsprioriteiten, toename overheidstekort en schuld. Het CPB houdt er, mede gegeven de krappe arbeidsmarkt, rekening mee dat niet alle geplande middelen binnen de kabinetsperiode kunnen worden besteed. Per saldo geeft het akkoord een bestedingsimpuls van 26,1 mld euro in 2025.

2021
1 maart 2021
Keuzes in Kaart 2022-2025

Keuzes in Kaart 2022-2025

‘Keuzes in Kaart’ biedt een overzicht van de budgettaire en de economische gevolgen van de beleidskeuzes van tien politieke partijen.

2020
15 oktober 2020
Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt

Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt

Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren.

25 september 2020
primary-image 740x420

Startnotitie Keuzes in Kaart 2022-2025

CPB start tiende doorrekening verkiezingsprogramma’s.

24 juli 2020
primary image 740x420

Zorgkeuzes in Kaart 2020: Analyse van beleidsopties van politieke partijen voor de zorg

Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) 2020 inventariseert een breed scala aan beleidsopties voor de zorg voor de volgende kabinetsperiode.

30 juni 2020
primary image 740x420

Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

CPB en PBL: brede aanpak nodig voor oplossen mobiliteitsvraagstukken.

23 juni 2020
primary image 740x420

Kansrijk Onderwijsbeleid: update

In deze update zijn alle beleidsmaatregelen opnieuw doorgerekend, waarbij recente cijfers gebruikt zijn van leerlingaantallen, loonkosten van personeel en achtergrondkenmerken van leerlingen en studenten.

18 juni 2020
primary-image 740x420

Kansrijk armoedebeleid

Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen.

4 juni 2020
primary image 740x420

Kansrijk Woonbeleid: update

Lastenverlichting levert meer op voor huishoudens dan subsidies op wonen.

28 mei 2020
primary image 740x420

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid

Update actief arbeidsmarktbeleid. Dit betreft beleid gericht op het activeren van personen naar werk, zoals begeleiding, scholing, financiële prikkels of directe baancreatie.

19 mei 2020
primary-image-740x420

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update sociale zekerheid

De hoogte van een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft minder invloed op het aantal mensen met zo’n uitkering sinds de toelatingseisen strenger zijn gemaakt.

7 mei 2020
primary-image 740x420

Kansrijk innovatiebeleid: update

Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen.

30 april 2020
primary-image 740x420

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update minimumloonbeleid

Een verhoging van het minimumloon heeft een kleiner effect op de werkgelegenheid dan eerder werd gedacht.

30 april 2020
primary image 740x420

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update uittreedleeftijd en AOW

De maatregelen in deze update betreffen beleidsopties die de uittreedleeftijd beïnvloeden of gericht zijn op de hoogte van AOW-uitkeringen.

21 april 2020
primary-image 740x420

Kansrijk belastingbeleid

CPB brengt effecten van mogelijke belastingmaatregelen in kaart.

2017
10 oktober 2017

Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord

Deze gevraagde analyse is gebaseerd op de maatregelen van de financiële bijlage van het Regeerakkoord die ons op 29 september is aangeleverd. In hoofdstuk 10 staat precies aangegeven welke maatregelen zijn meegenomen in de analyse.

16 februari 2017
No title

Keuzes in Kaart 2018-2021

Resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. 'Keuzes in Kaart 2018-2021' omvat een analyse van de financieel-economisch keuzes van elf partijen. De onderlinge verschillen blijken groot. Dat geldt zowel voor het type maatregelen dat partijen kiezen als voor het effect dat zij daarmee bereiken.

2016
2 november 2016
No title

Kansrijk Wetenschapsbeleid

Dit rapport bespreekt verschillende mogelijke beleidsmaatregelen voor het Nederlandse wetenschapsbeleid vanuit een economisch perspectief.

20 juni 2016
No title

Kansrijk onderwijsbeleid

Deze publicatie ‘Kansrijk onderwijsbeleid’ is geschreven om tegemoet te komen aan de vraag naar bewezen effectieve maatregelen in het onderwijs.

23 mei 2016
No title

Kansrijk Woonbeleid

Kansrijk woonbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van de huur- en koopmarkt. Maatregelen die aan de orde komen betreffen de huurregulering, het domein van woningcorporaties, de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait.

12 mei 2016
No title

Kansrijk Mobiliteitsbeleid

Het personen- en goederenvervoer blijven de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen.

20 april 2016
No title

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Dit boek belicht de effecten van overheidsbeleid op het gebied van loonvorming, de uittreedleeftijd en AOW-uitkeringen, en actief arbeidsmarktbeleid.

25 februari 2016
No title

Kansrijk innovatiebeleid

Kansrijk innovatiebeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van r&d, financiering van innovatieve bedrijven, instituten voor toegepast onderzoek, topsectoren en aanbestedingen.

2015
26 april 2015
No title

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

Deze eerste uitgave van Kansrijk Arbeidsmarktbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van arbeidsparticipatie, sociale zekerheid en ontslagbescherming.

31 maart 2015
No title

Zorgkeuzes in Kaart: Analyse van beleidsopties voor de zorg van tien politieke partijen

'Zorgkeuzes in Kaart' is het resultaat van het aanbod aan politieke partijen om hun opties voor beleidsmaatregelen voor de zorg in een vroegtijdig stadium, buiten de verkiezingsperiode om, geanonimiseerd uit te werken.

31 maart 2015
No title

Zorgkeuzes in Kaart: Technische uitwerking van alle afzonderlijke beleidsopties

'Zorgkeuzes in Kaart' is het resultaat van het aanbod aan politieke partijen om hun opties voor beleidsmaatregelen voor de zorg in een vroegtijdig stadium, buiten de verkiezingsperiode om, geanonimiseerd uit te werken.