Publicaties ter voorbereiding op verkiezingen

Deze pagina toont een chronologisch overzicht van de meest relevante publicaties van het CPB in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. In de aanloop naar de verkiezingsdatum worden er relevante items toegevoegd, na afloop verdwijnen sommige weer. Vaste waarden op deze pagina zijn de publicaties over kansrijk beleid.

2020
15 oktober 2020
placeholder

Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt

Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren.

25 september 2020
placeholder

Startnotitie Keuzes in Kaart 2022-2025

CPB start tiende doorrekening verkiezingsprogramma’s.

15 september 2020
placeholder

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025

Corona dempt groei productiviteit en arbeidsaanbod.

24 juli 2020
placeholder

Zorgkeuzes in Kaart 2020: Analyse van beleidsopties van politieke partijen voor de zorg

Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) 2020 inventariseert een breed scala aan beleidsopties voor de zorg voor de volgende kabinetsperiode.

30 juni 2020
placeholder

Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

CPB en PBL: brede aanpak nodig voor oplossen mobiliteitsvraagstukken.

23 juni 2020
placeholder

Kansrijk Onderwijsbeleid: update

In deze update zijn alle beleidsmaatregelen opnieuw doorgerekend, waarbij recente cijfers gebruikt zijn van leerlingaantallen, loonkosten van personeel en achtergrondkenmerken van leerlingen en studenten.

18 juni 2020
placeholder

Kansrijk armoedebeleid

Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen.

4 juni 2020
placeholder

Kansrijk Woonbeleid: update

Lastenverlichting levert meer op voor huishoudens dan subsidies op wonen.

28 mei 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid

Update actief arbeidsmarktbeleid. Dit betreft beleid gericht op het activeren van personen naar werk, zoals begeleiding, scholing, financiële prikkels of directe baancreatie.

19 mei 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update sociale zekerheid

De hoogte van een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft minder invloed op het aantal mensen met zo’n uitkering sinds de toelatingseisen strenger zijn gemaakt.

7 mei 2020
placeholder

Kansrijk innovatiebeleid: update

Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen.

30 april 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update minimumloonbeleid

Een verhoging van het minimumloon heeft een kleiner effect op de werkgelegenheid dan eerder werd gedacht.

30 april 2020
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update uittreedleeftijd en AOW

De maatregelen in deze update betreffen beleidsopties die de uittreedleeftijd beïnvloeden of gericht zijn op de hoogte van AOW-uitkeringen.

21 april 2020
placeholder

Kansrijk belastingbeleid

CPB brengt effecten van mogelijke belastingmaatregelen in kaart.

10 maart 2020
placeholder

Basispad

Het Centraal Planbureau gebruikt regelmatig de term "basispad" in haar publicaties maar wat is dat, het basispad?

2019
18 november 2019
placeholder

Middellangetermijnverkenning 2022-2025

De economische groei zwakt af en de groei van zorguitgaven houdt aan.

18 november 2019

Persbriefing en publicatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025

Op maandag 18 november 10.30 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de middellangetermijnverkenning. Deze verkenning beoogt één van de bouwstenen te zijn voor de vorming van het beleid in 2022 -2025 en ligt ten...

7 november 2019
placeholder

‘Check van verkiezingsbeloften is belangrijk voor kiezer’

Op 4 en 5 november 2019 werden in Nederland door diverse landen ervaringen uitgewisseld over het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s. 'We hebben veel aan het CPB gehad.'

2017
16 februari 2017
placeholder

Keuzes in Kaart 2018-2021

Resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. 'Keuzes in Kaart 2018-2021' omvat een analyse van de financieel-economisch keuzes van elf partijen. De onderlinge verschillen blijken groot. Dat geldt zowel voor het type maatregelen dat partijen kiezen als voor het effect dat zij daarmee bereiken.

2016
2 november 2016
placeholder

Kansrijk Wetenschapsbeleid

Dit rapport bespreekt verschillende mogelijke beleidsmaatregelen voor het Nederlandse wetenschapsbeleid vanuit een economisch perspectief.

20 juni 2016
placeholder

Kansrijk onderwijsbeleid

Deze publicatie ‘Kansrijk onderwijsbeleid’ is geschreven om tegemoet te komen aan de vraag naar bewezen effectieve maatregelen in het onderwijs.

23 mei 2016
placeholder

Kansrijk Woonbeleid

Kansrijk woonbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van de huur- en koopmarkt. Maatregelen die aan de orde komen betreffen de huurregulering, het domein van woningcorporaties, de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait.

12 mei 2016
placeholder

Kansrijk Mobiliteitsbeleid

Het personen- en goederenvervoer blijven de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen.

20 april 2016
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Dit boek belicht de effecten van overheidsbeleid op het gebied van loonvorming, de uittreedleeftijd en AOW-uitkeringen, en actief arbeidsmarktbeleid.

30 maart 2016
placeholder

Middellangetermijnverkenning 2018-2021

Het economisch herstel van de afgelopen jaren houdt aan, met een groei van 1,8% per jaar over de periode 2018-2021, maar blijft kwetsbaar bij aanhoudende internationale onzekerheden.

25 februari 2016
placeholder

Kansrijk innovatiebeleid

Kansrijk innovatiebeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van r&d, financiering van innovatieve bedrijven, instituten voor toegepast onderzoek, topsectoren en aanbestedingen.

2015
26 april 2015
placeholder

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

Deze eerste uitgave van Kansrijk Arbeidsmarktbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van arbeidsparticipatie, sociale zekerheid en ontslagbescherming.

31 maart 2015
placeholder

Zorgkeuzes in Kaart: Analyse van beleidsopties voor de zorg van tien politieke partijen

'Zorgkeuzes in Kaart' is het resultaat van het aanbod aan politieke partijen om hun opties voor beleidsmaatregelen voor de zorg in een vroegtijdig stadium, buiten de verkiezingsperiode om, geanonimiseerd uit te werken.

31 maart 2015
placeholder

Zorgkeuzes in Kaart: Technische uitwerking van alle afzonderlijke beleidsopties

'Zorgkeuzes in Kaart' is het resultaat van het aanbod aan politieke partijen om hun opties voor beleidsmaatregelen voor de zorg in een vroegtijdig stadium, buiten de verkiezingsperiode om, geanonimiseerd uit te werken.

Meer publicaties gerelateerd aan de Tweede Kamerverkiezingen