23 juni 2020

Kansrijk Onderwijsbeleid: update

In aanloop naar de doorrekening van de verkiezingsprogramma's 'Keuzes in Kaart 2021' zijn voor alle beleidsmaatregelen uit 'Kansrijk onderwijsbeleid 2016' de kosten en opbrengsten opnieuw doorgerekend op basis van de huidige standcijfers en het huidige beleid. Een nieuw hoofdstuk over hoger onderwijs en studiefinanciering brengt in kaart wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de effecten van beleidsinterventies op dit gebied.
primary image 740x420

In deze update van Kansrijk onderwijsbeleid 2016 zijn alle beleidsmaatregelen opnieuw doorgerekend. Hiervoor zijn recente cijfers gebruikt over onder andere leerlingaantallen, loonkosten van personeel en achtergrondkenmerken van leerlingen en studenten. Sommige maatregelen zijn ook inhoudelijk aangepast ten opzichte van 'Kansrijk onderwijsbeleid 2016'. Daar kunnen een aantal redenen voor zijn.

Ten eerste omdat de populatie-afbakening gebaseerd was op een regeling die is herzien. Een voorbeeld hiervan is de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen in het primair onderwijs. De gewichtenregeling en de impulsgebieden hebben in 2019 plaatsgemaakt voor onderwijsachterstandsscores. Ten tweede zijn er maatregelen die zoals ze in Kansrijk onderwijsbeleid 2016 stonden nu niet meer relevant zijn omdat de voorgestelde maatregel inmiddels staand beleid is, maar waar wel andere maatregelen mogelijk zijn met hetzelfde doel. Een voorbeeld hiervan is het verhogen van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) door een opleiding te verplichten voor leidsters. Een dergelijke opleiding is nu staand beleid. De kwaliteit van vve verhogen kan echter ook op een andere manier, bijvoorbeeld door strengere eisen te stellen aan vve-programma’s. Een laatste reden voor het inhoudelijk aanpassen van maatregelen is omdat de beschrijving en/of berekening van de maatregel in 'Kansrijk onderwijsbeleid 2016' onduidelijkheden bevatte. 

Daarnaast is een klein aantal maatregelen komen te vervallen. Dit is veelal het geval omdat de maatregel inmiddels staand beleid is. Het uitbreiden van vve van 10 naar 16 uur per week is daarvan een voorbeeld.   

Erratum 20 januari 2022: In het huidige te downloaden PDF-bestand is bovenaan op pagina 36 t.o.v. de origineel gepubliceerde versie een fout in de formule verbeterd.

Auteurs