Kopafbeelding onderzoek CPB

Verkiezingen

Het CPB rekent in verkiezingstijd verkiezingsprogramma's en in formatieperioden regeerakkoorden en tegenbegrotingen door. Zo helpt het CPB politieke partijen bij het in kaart brengen van de effecten van hun plannen. Vooral de 'koopkrachtplaatjes', de effecten van plannen op de koopkracht van burgers, krijgen vaak veel aandacht.

Verkiezingsprogramma's

Sinds 1986 analyseert het CPB op verzoek van de politieke partijen de financieel-economische effecten van hun verkiezingsprogramma's.  Voor deze analyse moeten partijen hun verkiezingsprogramma vaak nader specificeren, bijvoorbeeld waar precies op bezuinigd wordt.

De analyse laat zien dat beleidsmaatregelen voordelen én nadelen hebben. Op basis van een eerste analyse kunnen partijen hun programma bijstellen, bijvoorbeeld om te zorgen dat hun doelstellingen in termen van overheidsfinanciën of koopkracht worden behaald. De programma's weerspiegelen de uiteenlopende keuzes die partijen voorstaan. Het is aan de kiezer om te bepalen welke gevolgen hem het meest aanspreken.

Keuzes in Kaart

De ervaring leert dat Keuzes in Kaart ook in het formatieproces na de verkiezingen een nuttige bron van informatie is.

De meest recente publicatie 'Keuzes in Kaart 2018-2021' presenteert de gevolgen van elf partijprogramma's.

In november 2013 is de evaluatie van 'Keuzes in Kaart 2013-2017' gepubliceerd. Mede als resultaatt van deze evaluatie is er tegelijkertijd een nieuwe opzet voor de doorrekening van verkiezingsprogramma's gepresenteerd.

Regeerakkoorden en tegenbegrotingen

Het CPB analyseert tevens de financieel-economische effecten van het regeerakkoord voor de komende kabinetsperiode. Rond Prinsjesdag analyseert het CPB desgewenst ook de jaarlijkse tegenbegrotingen, waarin oppositiepartijen kunnen aangeven op welke punten zij voor het komende begrotingsjaar een ander beleid voorstaan dan het kabinet. Bekijk de meest recente regeerakkoord-doorrekening en tegenbegrotingen.

Meest recente publicaties

Evaluatie Keuzes in Kaart 2018-2021

Deze CPB Notitie beschrijft de evaluatie van de CPB-analyse van de verkiezingsprogramma’s (Keuzes in Kaart 2018-2021 , KiK) en de CPB-analyse van het Regeerakkoord. Op donderdag 16 februari 2017 is Keuzes in Kaart gepubliceerd waarin de verkiezingsprogramma’s van elf politieke partijen worden vergeleken en 1165 maatregelen zijn geanalyseerd.

CPB Notitie | 2 juni 2018

14 pagina's | pdf document, 1.1 MB

Naar publicatie

Presentatie: Keuzes in Kaart 2018-2021

Deze presentatie is gebruikt door Laura van Geest op 16 februari 2017 tijdens de presentatie van het boek 'Keuzes in Kaart 2018-2021' in Den Haag. Het betreft de analyse van de verkiezingsprogramma's.

CPB Presentatie | 16 februari 2017

17 pagina's | pdf document, 3.6 MB

Naar publicatie

Keuzes in Kaart 2018-2021

Resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. 'Keuzes in Kaart 2018-2021' omvat een analyse van de financieel-economisch keuzes van elf partijen. De onderlinge verschillen blijken groot. Dat geldt zowel voor het type maatregelen dat partijen kiezen als voor het effect dat zij daarmee bereiken.

CPB Boek 28 | 16 februari 2017

374 pagina's | pdf document, 12.5 MB

ISBN 978-90-5833-756-6 | Naar publicatie

Bezettingsnormen voor de verpleeghuiszorg

Deze CPB Notitie geeft toelichting op de CPB-berekening van de intensiveringen die nodig zijn om een bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg te halen van twee gekwalificeerde medewerkers op een groep van acht bewoners.

CPB Notitie | 16 februari 2017

8 pagina's | pdf document, 969.5 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina