CPB Lectures

Het CPB organiseert sinds 2008 ‘CPB Lectures’. Ieder jaar wordt een gerenommeerde gastspreker uitgenodigd om een lezing te houden over een actueel onderwerp. Sinds 2015 zijn deze lezingen ook voor een breder publiek toegankelijk.

CPB Lecture 2023: Vernieuwing van Europese begrotingsregels: hoe houden we rekening met klimaatverandering?

De discussie over Europese begrotingsregels is weer opgelaaid. Het is duidelijk dat de huidige regels niet meer voldoen. Maar wat is het alternatief? En hoe zorgen we binnen dit systeem ervoor dat noodzakelijke “groene investeringen” plaatsvinden? Onze gastspreker is Jeromin Zettelmeyer, directeur van Bruegel, een Europese denktank.

U kunt deze lecture terugkijken op het YouTube kanaal van het CPB via video

CPB Lecture 2022 "De econoom als loodgieter? Verborgen normativiteit in economische beleidsadvisering"

‘De econoom als loodgieter? Verborgen normativiteit in economische beleidsadvisering.’ Dat thema stond centraal. Deze keer was Diane Coyle, hoogleraar aan de University of Cambridge, onze gast. Diane Coyle is co-directrice van het Bennett Institute for Public Policy en auteur van onder meer het boek ‘Cogs and monsters: what economics is, and what it should be’ – door de Financial Times verkozen tot beste economische boek van 2021.

U kunt deze lecture terugkijken op het YouTube kanaal van het CPB via video 1 en video 2.

CPB Lecture 2021 "De toekomst van werk"

Welke banen zijn verdwenen,  welke banen zijn ontstaan en welke ontwikkelingen zijn er te  verwachten? Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers? En wat zijn de uitdagingen voor beleid? Die vragen stonden centraal tijdens de CPB Lecture 2021, op 23 september 2021 uitgesproken door David Autor (MIT).

Deze keer was David Autor, hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technologie, onze gast. Hij is  een van de directeuren van de MIT Task Force on the Work of the Future en het NBER Labor Studies Program. Het thema van zijn lezing was: De toekomst van werk, met speciale aandacht voor de rol van beleid.

In een co-referaat ging Egbert Jongen, programmaleider Arbeid op het CPB, in op de impact van technologische ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. In hoeverre leidt technologische verandering in Nederland tot het ontstaan en het verdwijnen van werk, en waar liggen de uitdagingen voor beleid in Nederland?

U kunt de presentaties terugkijken en de slides downloaden.

 

CPB Lecture 2020 "Machine learning voor economisch onderzoek en beleid"

Op 22 april 2021 werd de door de coronapandemie uitgestelde CPB Lecture 2020 uitgesproken door Guido Imbens (professor Economie aan de Stanford University). Hij sprak over de toepassing van ‘machine learning’ voor economisch onderzoek. 

Na de presentatie van Guido Imbens sprak Mark Kattenberg (CPB) in een co-referaat hoe machine learning verstandig toegepast kan worden bij beleidsonderzoek. Mark Kattenberg is wetenschappelijk medewerker en coördinator van het Data Science Team (DST). Het DST verkent de mogelijkheden van machine learning in toegepast beleidsonderzoek. Kunnen we met machine learning betere voorspellingen doen van bijvoorbeeld de werkloosheid, zelfs in onzekere crisistijden? Wat zijn de ethische risico’s bij het loslaten van machine learning op gevoelige onderwerpen of data? 

Als afsluiting van de CPB Lecture ging Misja Mikkers (Nederlandse Zorgautoriteit en Tilburg University) in gesprek met Jeroen Hinloopen (onderdirecteur CPB) over zijn ervaringen met machine learning bij het beleidsonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Misja is de hoofdeconoom van de NZa en hoogleraar aan Tilburg University.

U kunt de presentaties terugkijken en de speech van Mark Kattenberg downloaden.

 

CPB Lecture 2019 "Ongelijkheid op de arbeidsmarkt - Oorzaken, gevolgen en beleidsopties"

Het thema van deze lecture was ongelijkheid. De lecture werd uitgesproken door Magne Mogstad (Gary S. Becker Professor aan de Universiteit van Chicago). 2019 was ook het jaar van Jan Tinbergen, de grondlegger van het Centraal Planbureau (CPB) die 50 jaar eerder (1969) de Nobelprijs voor de Economie won. Tinbergen was zeer geïnteresseerd in inkomensongelijkheid, omdat die  sterk samenhangt met ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Egbert Jongen, CPB, ging tijdens een co-referaat in op de inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond in Nederland. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees sloot de lezing af. 

Het onderwerp van deze lecture wordt op het YouTube kanaal van het CPB toegelicht door Magne Mogstad en Egbert Jongen.
 

CPB Lecture 2018 "Circulaire economie: economie en ecologie in balans"

De CPB Lecture van 2018 stond in het teken van de circulaire economie. De lecture werd uitgesproken door Don Fullerton (hoogleraar Financiering aan de University of Illinois). Don Fullerton heeft op het terrein van de effectiviteit en efficiëntie van milieubeleid een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd via zijn werk aan onder meer Berkeley, Princeton en Carnegie Mellon. Tijdens zijn lezing gaf hij aan wat een meer circulaire economie betekent voor de economie, het milieu en daarop gericht beleid. 

Don Fullerton spreekt over circulaire economie op het YouTube kanaal van het CPB
 

CPB Lecture 2017 "De toekomst van het Europese financiële systeem"

Het thema van de CPB Lecture van 2017 was het onconventionele monetaire beleid van de ECB.  Door het gebruik van centrale bankreserves zal het Europese financiële landschap de komende jaren drastisch veranderen. De lezing werd uitgesproken door Ricardo Reis (hoogleraar Empirische Macro-economie aan de London School of Economics). Ricardo Reis is editor van de Journal of Monetary Economics en is adviseur bij de Federal Reserve Banks van Minneapolis, New York en Richmond. 

De lecture is terug te kijken op het YouTube kanaal van het CPB
 

CPB Lecture 2016 "Politieke economie"

De CPB Lecture 2016 had het thema Politieke economie en werd uitgesproken door James Robinson (professor aan de universiteit van Chicago en auteur van het boek ''Why Nations Fail'' dat hij in 2012 schreef met Daron Acemoglu). In zijn lezing richtte hij zich op de rol van politieke instellingen in geavanceerde economieën en in het bijzonder de wisselwerking tussen deze instellingen en economische groei.

Na de lezing presenteerde Arjan Lejour ''Political Economy of tax reforms”, een onderzoek naar de factoren die bepalen of een hervorming in Nederland succesvol is. Het CPB onderzocht waarom sommige grote belastinghervormingen wel worden omgezet in beleid en andere niet.

De lecture is terug te kijken op het YouTube kanaal van het CPB.
 

CPB Lecture 2015 "De plaag van langdurige werkloosheid"

De CPB lecture 2015 werd uitgesproken door professor Alan B. Krueger (Princeton). De bijeenkomst werd geopend door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na de lecture van professor Krueger presenteerde het CPB een beleidsnotitie over de gevolgen van langdurige werkloosheid.

De lecture is terug te kijken op het YouTube kanaal van het CPB

Contactpersonen