Zorg

Het CPB wil nieuwe perspectieven op zorgbeleid over het voetlicht brengen. Het doel is om, ook in de toekomst, een wezenlijke bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante economische analyses op het terrein van de gezondheidszorg. We identificeren 6 onderzoeksgebieden.
Zorg

Prikkels in de zorg

 Voor een doelmatige zorg van hoge kwaliteit zijn adequate (financiële) prikkels nodig. Het CPB gaat de komende jaren de vormgeving van zulke prikkels bestuderen. De focus daarvan is drieledig: i) prikkels die volgen uit (veranderingen in) zorgbekostiging; ii) prikkels voor het produceren, analyseren en delen van informatie in de zorg en iii) de werking en effectiviteit van verschillende prikkels om patiënten te sturen.

Gezondheidsrisicoprofielen

Met de komst van big data en machine learning is het mogelijk om individuele gezondheidsrisicoprofielen in kaart te brengen. Zulke individuele gezondheidsprofielen hebben de potentie om de doelmatigheid van zorg te verbeteren, maar kunnen ook gebruikt worden om vraagstukken over (de vormgeving van) het zorgstelsel te beantwoorden. Het CPB gaat de komende jaren met big data en machinelearning-technieken onderzoek doen naar gezondheidsrisicoprofielen in de gezondheidszorg.  

Indirecte uitkomsten van zorg

 Veel zorg is curatief en heeft tot doel om de gezondheid te verbeteren of te behouden. Toch vormt gezondheid maar een deel van de totale uitkomsten van zorg.  Een goede gezondheid werkt ook door in andere aspecten van het leven, zoals werk. Deze andere, indirecte, uitkomsten kunnen een toevoeging (zijlicht) bieden aan gezondheidsuitkomsten. De komende jaren doet het CPB onderzoek naar deze niet-gezondheidsuitkomsten van zorg. 

Determinanten van gezondheid

Zorg is een belangrijke, maar niet de enige determinant van gezondheid. De afgelopen jaren heeft het CPB onderzoek gedaan naar de relatie tussen bestaanszekerheid en gezondheid. Dit onderzoeksprogramma wordt in de komende jaren verbreed en voortgezet. 

Perspectief op Preventie & Gezondheidsbeleid

Het CPB wil onderzoeken hoe beleid gezondheid kan bevorderen en (sociaaleconomische) gezondheidsverschillen kan beperken. We starten met het in kaart brengen van het landschap: welke gezondheidsverschillen bestaan er en wat zijn daarvan de oorzaken? 

Perspectief op Betaalbaarheid & Solidariteit Zorg 

Het CPB wil in kaart brengen wat de gevolgen zijn van beleid gericht op de (collectieve) betaalbaarheid van de zorg. We doen dit door op individueel niveau de gevolgen op de inkomens- en risicosolidariteit van huishoudens in kaart te brengen. Het CPB gaat aan de slag met de vraag wat de economische en maatschappelijke gevolgen zijn van beleidsopties om de houdbaarheid te borgen. 

Contactpersonen