Zelf rekenen met CPB-model Saffier

Met deze webtool kan iedereen die geïnteresseerd is in macro-economie zelf aan de knoppen van het CPB-model Saffier draaien. Gebruikers kunnen daarmee bijvoorbeeld de extra inkomsten voor de schatkist berekenen van een hogere loonbelasting, zien hoeveel extra banen in Nederland een toename van de wereldhandel oplevert, of het economische effect doorrekenen van hogere uitkeringen.

Lees ook het persbericht over de introductie van de webtool, een column over de webtool of lees meer algemene informatie over de CPB-modellen.

De webtool geeft een globale indruk van de werking van het Saffier-model en is bedoeld voor studenten, docenten, journalisten, beleidsmakers en ieder ander die geïnteresseerd is in macro-economie. Gebruikers kunnen maximaal twee variabelen veranderen. Bovendien is de toegestane wijziging - de ‘impuls’ - in omvang beperkt. In de praktijk van beleidsdoorrekeningen van het CPB vergen ingewikkelde of grotere aanpassingen naast de modeluitkomsten altijd ook een blik van de experts. 

Saffier is het model waarmee het CPB de ramingen maakt voor Nederlandse economie op korte en middellange termijn. Dit model ligt aan de basis van het jaarlijkse Centraal Economisch Plan in het voorjaar en de Macro Economische Verkenning in het najaar. Ook bij andere analyses, zoals de doorrekening van een regeerakkoord of verkiezingsprogramma’s, wordt Saffier gebruikt. 

Als je vragen hebt over deze webtool kun je ons contactformulier gebruiken (neem als onderwerp "webtool Saffier" op). We kunnen niet garanderen dat wij alle individuele vragen gaan beantwoorden. Op de Q&A verzamelen we de antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Lees meer over