Toegankelijkheid

Het CPB wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Het toegankelijkheidslabel van cpb. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen goed te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Wat we doen aan toegankelijkheid

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.

  • Onderzoek: deskundigen toetsen met enige regelmaat (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij op.

  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Publicaties van het CPB worden als pdf-bestand aangeboden. Dit is omdat het vaak om omvangrijke documenten gaat, die mensen graag in een (digitaal) dossier stoppen. Er is daardoor geen volledige html-versie beschikbaar, maar slechts een beknopte samenvatting.

  • Sommige grafieken zijn zo complex zijn dat er geen goede tekstalternatieven te bedenken zijn.

  • Onze afbeeldingen hebben geen alt-teksten. Waar voor afbeeldingen een alt-tekst van toegevoegde waarde kan zijn, zullen we dit zo spoedig mogelijk toevoegen.

Register met toegankelijkheidsverklaringen

In het Register van toegankelijkheidsverklaringen zijn alle verklaringen van overheidswebsites terug te vinden.

Heeft u een pagina gevonden die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.