Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in januari 2,3% toegenomen ten opzichte van december, volgend op een daling van 2,1% in december (initiële schatting: -1,7%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor. Data voor het invoer/uitvoervolume voor de VS in januari ontbreekt vanwege de shutdown in de VS. De 0,0% invoer/uitvoervolume groei voor de VS is een technische aanname.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, januari 2019:

  • Het wereldhandelsvolume is in januari 2,3% toegenomen ten opzichte van december, volgend op een daling van 2,1% in december (initiële schatting: -1,7%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in januari -1,8% (niet-geannualiseerd; momentum december: -1,0%, initiële schatting: -0,9%).
  • De wereldwijde industriële productie is in januari 0,0% toegenomen ten opzichte van december (ontwikkeling december: -0.1%, gelijk aan initiële schatting). 
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in januari 0,0% (niet-geannualiseerd; momentum december: 0,4%, gelijk aan initiële schatting). 

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.
Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description'.
In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden onderstaand te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

De verwachting is dat op 25 april 2019 om 15:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

Update 28 maart 2019

Door de shutdown in de VS zijn nu pas cijfers over het handelsvolume VS in januari (obv US Census) bekend: cijfers tonen 2% daling van de import en 2% stijging van de export ten opzichte van december. Per saldo zal dit nauwelijks een bijstelling van de Wereldhandelsmonitor januari opleveren.

FAQ Wereldhandelsmonitor

We kunnen u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de wereldhandelsmonitor verschijnt. U kunt zich hiervoor  aanmelden voor de alerteringsservice (CPB Cijfer). Tevens kunt U zich daar ook abonneren op onze wereldhandelsmonitor rss-feed. Ook kunt u in de agenda vinden wanneer de eerstvolgende publicatie is gepland .

Ja. Alle handelsstromen in de WTM zijn bruto stromen.

Nee. De handelsstromen in de WTM zijn gebaseerd op maandelijkse douanestatistiek en omvatten uitsluitend goederen. Grensoverschrijdende goederenstromen die langs deze weg gemeten worden, komen in het algemeen niet overeen met goederenhandel zoals die gerapporteerd wordt in nationale rekeningen.

Tijdreeksen van handelsvolume zijn reeksen in constante dollarprijzen, dat wil zeggen prijzen van het basisjaar. In het basisjaar is het jaartotaal van het volume gelijk aan het jaartotaal van de nominale waarde en is het jaargemiddelde van de prijsindex gelijk aan 100. Het basisjaar is momenteel 2010. (Zie technische notitie Change of base year. (bijlage)) Op het niveau van afzonderlijke landen wordt (in/uitvoer)volume berekend uit (in/uitvoer)waarde en (in/uitvoer)prijs, of wordt de (in/uitvoer)prijs berekend uit (in/uitvoer)waarde en (in/uitvoer)volume, afhankelijk van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens. Geaggregeerde (regionale) reeksen in constante prijzen zijn de som van landenreeksen in constante prijzen; geaggregeerde prijzen worden berekend uit de geaggregeerde waarde en de geaggregeerde prijs.

Zie Table 2.1 (industriële productie) en Table 2.2 (internationale handel) in het Achtergronddocument 'Technical Description'.

Contactpersonen

Foto Kasper Stuut
Kasper Stuut +31 6 54303208 Lees verder
Foto Bram Hendriks
Bram Hendriks +31 6 46991811 Lees verder
Foto Gerdien Meijerink
Gerdien Meijerink +31 6 21191090 Lees verder