17 mei 2023

Publicatiekalender mei 2024

Op deze pagina vindt u de publicatiekalender voor de komende maand. Elke derde donderdag van de maand publiceert het CPB de nieuwe planning voor de eerstvolgende maand, op deze pagina. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.
Binnenkort te verschijnen

25 april: Publicatie over CBAM (onderzoek over de Europese CO2-importheffing)

De Europese Unie heeft besloten een importheffing op CO(CBAM) in te voeren om de Europese industrie te beschermen en weglek van uitstoot tegen te gaan. In deze publicatie onderzoeken we de gevolgen van deze importheffing voor CO2-uitstoot en voor de economie.

25 april: Wereldhandelsmonitor (verslagmaand: februari 2024)

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn.   

26 april: Publicatie Analyse van budgettaire effecten voorjaarsnota  

Op 26 april publiceert het kabinet de Voorjaarsnota met nieuwe maatregelen voor zowel de uitgaven als de inkomsten van de overheid. Op dezelfde dag komt het CPB met een analyse van de budgettaire effecten van deze maatregelen.

2 mei: Publicatie over National Productivity Board

Publicatie van jaarrapport National Productivity Board over productiviteitsontwikkelingen en -onderzoek (in samenwerking met CBS).

14 mei: Publicatie over voorspellende waarde van LVS voor eindtoets

Deze CPB-studie onderzoekt hoe goed de eindtoetsscores kunnen worden voorspeld met de toetsuitslagen uit het leerlingvolgsysteem, en vanaf welk leerjaar goede voorspellingen mogelijk zijn. Niet alle leerlingen hebben dezelfde gemeten leergroei, waardoor de scores op de eindtoets voor sommige groepen lastiger te voorspellen zijn. Daarom onderzoeken we ook de groepsspecifieke voorspellingskwaliteit gedurende de basisschool.

16 mei: Publicatie over onderzoek naar topinkomens

De CPB-studie 'Ongelijkheid en herverdeling' liet zien dat de belastingdruk van de 1% hoogste inkomens gemiddeld lager ligt dan voor de overige inkomens. Op 16 mei publiceert het CPB een vervolgstudie waarin de belastingdruk van de hoogste inkomensgroepen over een langere periode wordt gemeten, van 2011 tot 2019.

24 mei: Wereldhandelsmonitor (verslagmaand: maart 2024)

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn.   

29 mei: Publicatie over “Cost of affirmative action”

Bij het opstellen van selectiemethodes worden diversiteit en effectiviteit vaak tegenover elkaar gesteld als tegenpolen: positieve discriminatie kan niet effectief, en effectief selecteren kan niet divers.
In deze publicatie presenteert het CPB een methode om effectief én representatief te selecteren met algoritmen, ook als representativiteit meerdere dimensies heeft.

Contactpersonen