17 mei 2023

Publicatiekalender oktober 2023

Op deze pagina vindt u de publicatiekalender voor de komende maand. Elke derde donderdag van de maand publiceert het CPB de nieuwe planning voor de eerstvolgende maand, op deze pagina. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.
Binnenkort te verschijnen

10 oktober: Discussion Paper 'Het uiteenrafelen van belasting-gemotiveerde en zakelijke bilaterale royaltystromen' (in English)

Het verschuiven van intellectuele eigendomsrechten (IE) tussen rechtsgebieden is een bekende strategie van multinationals om de vennootschapsbelasting te verlagen. Wij onderzoeken in hoeverre de beloningsstromen voor het gebruik van IE-rechten worden beïnvloed door verschillen in vennootschapsinkomsten en bronbelasting.

12 oktober: Publicatie ‘Afschaffing van fossiele energiesubsidies: een no-brainer of hersenkraker?’

Deze studie van het CPB en het PBL geeft een breed overzicht van fossiele energiesubsidies in Nederland. We bespreken fossiele energiesubsidies op basis van verschillende perspectieven en uitgangspunten en duiden verschillen.

17 oktober: Publicatie 'Onderzoekslijn Migratie'

Migratie is een van de meest urgente thema’s van deze tijd, waarbij ook economische aspecten een belangrijke rol spelen. Het CPB heeft daarom een onderzoeksagenda migratie opgesteld. 

19 oktober: Publicatie 'Bredewelvaartseffecten van onderwijs'

Deze publicatie geeft een overzicht van wat bekend is in de economische literatuur over de – causale – relatie tussen onderwijs en brede welvaart, met een focus op gezondheid en criminaliteit. Inzicht in de causale effecten en de onderliggende mechanismes is van belang om de bredere gevolgen van onderwijs voor individuen en samenleving beter te begrijpen.

24 oktober: Publicatie 'De uitsplitsing van de Nederlandse inflatie'

Na het herstel uit de coronapandemie maar vooral na de inval in Oekraïne heeft de inflatie een onverwacht hoog niveau bereikt. In deze studie onderzoeken wij welke factoren hebben bijgedragen aan de inflatie in Nederland.

24 oktober: Discussion Paper ‘Is het vervangen van subsidies door inkomensafhankelijke leningen schadelijk voor de inschrijving? Nieuw bewijs van een hervorming in het Nederlandse hoger onderwijs’ (in English)

Deze wetenschappelijke publicatie is een academisch stuk over een onderzoek dat het CPB eerder deed naar de vraag: is het vervangen van subsidies door inkomensgerelateerde leningen schadelijk voor de registratie. Nieuw bewijs van een hervorming in het Nederlandse hoger onderwijs'.

25 oktober: Wereldhandelsmonitor (verslagmaand: augustus 2023)

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn.

26 oktober: Publicatie 'Second Opinion MKBA Nieuwe vrachthaven Bonaire'

Op verzoek van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft het CPB een second opinion uitgevoerd op de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) Vrachthaven Bonaire. In deze MKBA worden de kosten van een nieuwe vrachthaven vergeleken met de effecten op de economie, natuur en leefomgeving.

Contactpersonen