19 januari 2023

Publicatiekalender februari 2023

Op deze pagina vindt u de publicatiekalender voor de komende maand. Elke derde donderdag van de maand publiceert het CPB de nieuwe planning voor de eerstvolgende maand, op deze pagina. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

25 januari: Wereldhandelsmonitor

Verslagmaand: november 2022

26 januari: publicatie 'Denkkader Zorgbekostiging'

Deze publicatie presenteert een denkkader zorgbekostiging. Het denkkader zorgbekostiging biedt structuur door het beoordelen van beleidsopties in drie stappen op te delen. Samen bieden deze drie stappen een gestructureerde aanpak voor het beoordelen van beleidsopties op hun (economische) effecten.

13 februari: Position paper voor rondetafelgesprek over de toekomst van de euro 

 

23 februari: publicatie 'Begrotingsmultiplier'

In dit stuk bespreken wij of dalingen en stijgingen van de overheidsbestedingen dezelfde effecten hebben op het bbp en of deze effecten afhankelijk zijn van de stand van de conjunctuur. We geven een overzicht van de bevindingen van de recente wetenschappelijke literatuur. 

24 februari: Wereldhandelsmonitor

Verslagmaand: december 2022

Contactpersonen