18 december 2023

Werkplan 2024

Dit werkplan van het CPB gaat in op de prioriteiten van het bureau in 2024 en blikt terug op de werkzaamheden in 2023. Zo richt het Centraal Planbureau zich in 2024 naast de ramingen en doorrekeningen op onderwerpen als armoede, ongelijkheid, brede welvaart, migratie, (gezondheids-)zorg, woningmarkt en klimaat/duurzaamheid. Ook wordt de samenwerking met het SCP en PBL verder vormgegeven, waarbij onder meer wordt bekeken hoe we brede welvaart kunnen verankeren in de begrotingscyclus. In dat kader zal komend jaar een gezamenlijke reflectie op de miljoenennota verschijnen.
Papieren afbeelding

Het werkplan is opgesteld conform de ‘Aanwijzingen voor de Planbureaus’. Het is vastgesteld door de directeur van het CPB, nadat het 15 december 2023 door de ministerraad is besproken en eerder inhoudelijk is afgestemd met de Centrale Plancommissie (CPC), de externe adviescommissie van het CPB. Aangezien het CPB organisatorisch deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing; deze verlopen via het ministerie.

Downloads

Werkplan 2024
Pdf, 1.4 MB

Contactpersonen