Wie werken er bij en met ons?

De vijf onderzoekssectoren zijn het hart van het CPB. De directie bestaat uit directeur Pieter Hasekamp en onderdirecteuren Jeroen Hinloopen en Marcel Timmer. Twee stafafdelingen ondersteunen onderzoekssectoren en directie.

Medewerkers

Overzichts-webpagina van alle medewerkers

CPB-medewerkers

Organogram

Organisatieschema van het CPB (januari 2022)

Internationale partners

Met deze economische onderzoeksinstituten werken wij nauw samen, en ook met Internationale instellingen, zoals de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) of de Organisatie voor Economische Samenwerking in Europa (OESO) en met buitenlandse economische instituten, die vergelijkbaar werk doen.

Academische partners

Academische partners zijn als adviseur verbonden aan het CPB. Zij werken regelmatig mee aan CPB-onderzoek en voegen daarmee grote waarde toe.  Academische partners worden benoemd bij één van de sectoren van het CPB voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Huidige academic partners van het CPB.

Contactpersonen