Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Academic partners en visiting scholars

Om de wetenschappelijke kwaliteit van het CPB-onderzoek te waarborgen en de band met het academisch onderzoek te versterken, kent het Centraal Planbureau twee programma’s: academic partners en visiting scholars.

Academic partners

Gerenommeerde universitaire onderzoekers die regelmatig met CPB-medewerkers samenwerken bij het schrijven van wetenschappelijke papers en die bereid zijn om als adviseur betrokken te zijn bij CPB-onderzoek, kunnen worden benoemd tot academic partner. Met deze benoeming wil het CPB gestalte geven aan de samenwerking en het belang tot uitdrukking brengen dat het CPB in deze samenwerking stelt.

Academic partners worden benoemd bij één van de sectoren van het CPB voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Huidige academic partners:

 • prof.dr. S. Cnossen, email, Sector 1,
  Partner tot 31 december 2019
 • Prof.dr. Koen Caminada (UL), email, Sector 1
  Partner tot 31 december 2019
 • Prof.dr. Lex Meijdam (UvT), email, Sector 1, 
  Partner tot 31 december 2018
 • Prof. mr. E. Verhulp (niet-economisch, UvA), email, Sector 1
  Partner tot 31 december 2018
 • Prof. dr. P.W.C. Koning (UL), email, Sector 1,
  ​Partner tot 31 december 2019
 • Prof. dr. Dirk Schoenmaker (EUR), email, Sector 2
  Partner tot 1 januari 2019
 • Prof. dr. Robert Inklaar (RUG), email, Sector 2
  Partner tot 31 december 2018
 • Prof. dr. Clemens Kool (UL), email, Sector 2
  Partner tot 1 augustus 2020
 • Prof. dr. W. van Dijk, (UL) , email, Sector 2
  Partner tot 31 december 2018
 • Prof.dr. Casper van Ewijk (UvA), email, Sector 3,
  Partner tot 31 december 2019
 • Prof.dr. Dinand Webbink (EUR), email, Sector 3,
  Partner tot 31 december 2019
 • Prof. Dr. S. Haring (niet-economisch, UL), email, Sector 3,
  Partner tot 31 december 2018
 • Prof. dr. M. Goos (UU), email, Sector 3
  Partner tot 31 december 2018  
 • Prof.dr. Erik Schut (EUR), email, Sector 4,
  Partner tot 31 december 2019
 • Prof.dr. Robert Dur (EUR), email, Sector 4,
  Partner tot 31 december 2018
 • Prof. mr. A. Gerbrandy (niet-economisch, UU), email, Sector 4,
  Partner tot 31 december 2018
 • Prof. dr. A.R. Soetevent (RUG), email, Sector 4
  Partner tot 31 december 2018
 • Prof. dr. Maarten Allers (RUG), email, Sector 5,
  Partner tot 31 december 2018
 • Prof.dr. Steven Brakman (RUG), email, Sector 5,
  Partner tot 31 december 2019
 • Prof. dr. D.P. van Soest (UVT), email, Sector 5,
  Partner tot 31 december 2019

De contactpersoon voor academic partners is Jeroen Hinloopen,
tel: 088 9846 003.

Visiting scholars

Het Centraal Planbureau biedt wetenschappers uit binnen- en buitenland de mogelijkheid om in een stimulerende en professionele omgeving onderzoek te doen. Het CPB draagt zo bij aan de bevordering van gezamenlijk onderzoek en de uitwisseling van kennis tussen academische onderzoekers, onderzoekers op het CPB en beleidsmedewerkers bij de ministeries.

Het voornaamste doel van het ‘Visiting Scholar’-programma is het bijdragen aan de kennisbasis van het CPB en aan onderzoek op de belangrijkste thema’s van het bureau. Het overzicht van strategische onderzoeksthema’s (speerpunten) en de lijst met lopende en geplande onderzoeksprojecten geeft aan waar het CPB in de komende tijd de nadruk op wil leggen. Zie hiervoor het huidig werkplan.

Duur van het programma

De verblijfsduur van een ‘Visiting Scholar’ bij het CPB is flexibel en wordt individueel vastgesteld. In de regel variëren de programma´s van één week tot enkele maanden. Het is ook mogelijk om een parttime programma samen te stellen of om een scholarship op te splitsen in twee of meer kortere verblijven.

Werkzaamheden

Visiting scholars werken aan vooraf gespecificeerde onderzoeksprojecten samen met één of meer onderzoekers van het CPB. De resultaten van een onderzoeksproject worden gepubliceerd in CPB Discussion Papers. Naast hun onderzoeksactiviteiten houden visiting scholars zich vaak bezig met het verzorgen van seminars en cursussen. Werkzaamheden, planning en andere voorwaarden worden vooraf vastgesteld.

Vergoeding

Visiting scholars ontvangen een vergoeding die afhankelijk is van hun kwalificaties. Woonruimte in Den Haag kan, indien noodzakelijk, door het CPB verzorgd worden. Reiskosten worden vergoed.

Sollicitaties

Onderzoekers van universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen solliciteren naar een visiting scholarship bij het CPB. Hiertoe kunt u een brief sturen waarin u motiveert waarom u in aanmerking wilt komen voor het ‘Visiting Scholar’-programma. Sluit een voorstel bij over het onderzoeksproject dat u bij het CPB uit zou willen voeren. Houd er rekening mee dat het onderzoek een relatie moet hebben met één van de onderzoeksgebieden van het CPB (zie het Werkplan). Neem in het voorstel op wanneer en hoe lang u gebruik zou willen maken van het ‘Visiting Scholar’-programma.

Met uw sollicitatie en/of vragen kunt u zich richten tot: info@cpb.nl

Deel deze pagina