Open data

Het CPB publiceert vier maal per jaar een kortetermijnraming. In maart (Centraal Economisch Plan) en in september (Macro Economische Verkenning) gaan de uitkomsten vergezeld van een uitgebreide reeks aanvullende cijfers en lange tijdreeksen. Deze waardevolle data worden hier in opendataformaat ter beschikking gesteld. Klik op de publicatietitel om de bestanden te zien.