Verkiezingen 2023

Het CPB biedt politieke partijen de mogelijkheid om de economische gevolgen van verkiezingsprogramma’s te laten doorrekenen. De doorrekening van verkiezingsprogramma’s, ‘Keuzes in Kaart’ (KiK), staat inmiddels in een langjarige traditie, die ook internationaal navolging heeft gekregen. Het betreft een doorrekening van budgettaire en macro-economische gevolgen van beleid. Deze gevolgen vormen een belangrijk, maar zeker niet het enige element in de brede welvaartsafweging die bij verkiezingen voorligt. De doorrekening beoogt geen stemwijzer te zijn, het is een hulpmiddel om de economische gevolgen van beleidskeuzes van partijen consistent, in onderlinge samenhang en in vergelijking tot anderen te overzien en te presenteren. Deze notitie geeft meer informatie over het proces en de wijze van doorrekening in de elfde editie van Keuzes in Kaart, die op 8 november verschijnt ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023.

Contactpersonen