CPB-jubileum: 75 jaar rekenen, ramen en onderzoeken

Het Centraal Planbureau bestaat dit jaar 75 jaar. Donderdag 29 oktober werd stilgestaan bij dit jubileum met een mini-conferentie.

Lees verder →
Image Column - Kan de arbeidsmarkt weer vliegen?

Kan de arbeidsmarkt weer vliegen?

Kanarie in de kolenmijn, koekoeksjong of kip met de gouden eieren? Lees er meer over in de vierde column van directeur Pieter Hasekamp.

Image Belastingontduiking en vermogensongelijkheid

Belastingontduiking en vermogensongelijkheid

Inkeerregeling vergroot belastingopbrengst, ook op langere termijn.

Image Startnotitie Keuzes in Kaart 2022-2025

Startnotitie Keuzes in Kaart

CPB start tiende doorrekening verkiezingsprogramma’s.

Image Wat willen die lui?

Wat willen die lui?

Het CPB vroeg aan filosoof Bas Haring om naar het CPB en de modellen van het CPB te kijken.

Image Nederlandse bedrijven kwetsbaar voor nieuwe coronagolf in buitenland

Nieuwe coronagolf

Nederlandse transportsector en industrie kwetsbaar voor nieuwe coronagolf buitenland.

Image De gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse bedrijven en banken

Gevolgen coronacrisis voor bedrijven en banken

Financiële schok coronacrisis treft specifieke sectoren, banken hebben voorlopig voldoende buffers.

Image Stresstest huishoudens

Stresstest huishoudens

Minstens 75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies.

Image Lage rente en de toekomst van pensioenen

Toekomst pensioenen

Lage rente zorgt ook in het nieuwe pensioencontract voor lastige keuzes.