Macro Economische Verkenning 2023

Raming september 2022 (MEV 2023)

Tijdelijk beleid dempt gevolgen energiecrisis in 2023.

Lees verder →
portretfoto Jante Parlevliet

Benoemingen

Jante Parlevliet wordt per 6 februari 2023 benoemd tot sectorhoofd Marktordening en Zorg bij het CPB. Jante Parlevliet is sinds 2011 werkzaam bij De Nederlandsche Bank. Rob Aalbers wordt benoemd als sectorhoofd Klimaat en gebouwde omgeving, Ton Manders gaat zich bij het CPB onder meer bezighouden met het dossier Langetermijnverkenningen.

Wereldhandel september 2022

Wereldhandel september

Het wereldhandelsvolume is in september 2022 met 0,1% toegenomen ten opzichte van augustus 2022, volgend op 0,8% groei in augustus. De wereldwijde industriële productie steeg maand-op-maand met 0,3%, na een stijging van 0,5% in augustus. Hiermee komt de wereldhandelsgroei in het derde kwartaal van 2022 toch nog uit op 1,2%, na een stijging van 0,7% in het tweede kwartaal.

Egbert Jongen

Marginale drukte

De discussie over de marginale druk laait weer op, met name in het licht van de arbeidsmarktkrapte. Om die druk te verlagen wordt gedacht aan een meerurenbonus of voltijdsbonus. CPB'er Egbert Jongen analyseert de effectiviteit in zijn column.

Hulpverlening

Evaluatie experimenten Participatiewet

Het CPB heeft de effecten van de ‘bijstandsexperimenten’ op Wmo-gebruik, gezondheid en schulden onderzocht. Alleen in Utrecht waren er duidelijke effecten. Begeleiding en dagbesteding vanuit de Wmo stegen, wat op termijn kan leiden tot meer participatie.

Afbeelding van de kaft van het visitatierapport 2022 Gewoon Doen

Visitatierapport 2022

De maatschappelijke relevantie van het CPB is excellent en de wetenschappelijke kwaliteit zeer goed. De toekomstbestendigheid is ten opzichte van de vorige visitatie van goed naar zeer goed gegaan. Dat concludeert een onafhankelijke visitatiecommissie onder leiding van Paul Schnabel in het rapport ‘Gewoon Doen’.

Vacature

Kom werken bij het CPB!

Het CPB werft doorgaans twee maal per jaar voor specifiek openstaande posities, maar je sollicitatie is het hele jaar door welkom. Wij hebben belangstelling als je pas bent afgestudeerd of op korte termijn afstudeert maar ook als je al over meer ervaring beschikt.