Financiele risicorapportage 2022

Financiële Risicorapportage

Het Nederlandse financiële stelsel heeft de coronacrisis goed doorstaan en kan toekomstige schokken opvangen. Er zijn wel risico’s die elkaar kunnen versterken, aangedreven door hoge energieprijzen en inflatie, en daardoor een grotere impact kunnen hebben.

Lees verder →
Wereldhandel april 2022

Wereldhandel april

Het wereldhandelsvolume is in april 0,5% toegenomen ten opzichte van maart. Opvallend was de daling van de Chinese export met 4.6%, wat mede verklaard kan worden door de lockdown in Shanghai, zo blijkt uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het CPB.

Portretfoto van Iris van Tilburg

Modelkwaliteit: meer dan snoeien en wieden

Bij het CPB zijn modellen een onmisbaar hulpmiddel voor ramingen, doorrekeningen en scenario’s. Het doel en de toepassing van een model moeten hierop worden afgestemd. Iris van Tilburg is onlangs gestart als programmaleider Modelkwaliteit en blogt erover.

Handel met China

Economische verwevenheid met China brengt risico’s, maar ook voordelen met zich mee

Dat blijkt uit een studie van het CPB en CBS over de economische verwevenheid van Nederland en de Europese Unie met China. Nederland en Europa hebben baat bij de handel met China, en andersom. Deze handel zorgt echter ook voor wederzijdse economische afhankelijkheid.

Doorkijk gebouwen Zuidas Amsterdam

Instroom van gerelateerde bedrijven

Regio’s hebben een iets hogere werkgelegenheidsgroei als nieuwe bedrijfsvestigingen sterker gerelateerd zijn aan de bedrijfstakken die al in de regio actief zijn, maar de omvang van het effect is beperkt.

Gaspit op fornuis

Stresstest kosten van levensonderhoud

Bij blijvend hoge prijzen van energie en andere vaste lasten kunnen op termijn tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens moeite krijgen met het betalen van hun maandelijkse lasten. Dat komt neer op tussen de 9% en 15% van alle huishoudens.

meerdere kinderen houden een wereldbol vast boven zichzelf in de lucht

Maatschappelijke kosten-batenanalyse kan brede welvaartsperspectief beter meenemen

Het CPB en het PBL hebben op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht hoe het brede welvaartsperspectief beter kan worden meegenomen in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). In de publicatie geven de planbureaus ruim twintig concrete aanbevelingen.