Effect gemeentepolis kan groter

Gemeentepolissen zijn een groot goed, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Het CPB doet 3 aanbevelingen.

Lees verder →
Image Augustusraming 2020 (concept Macro Economische Verkenning): kerngegevenstabel plus koopkracht

Augustusraming 2020: economie valt terug

De Nederlandse economische groei maakt een terugval. Maar de werkloosheid blijft nog steeds uitzonderlijk laag.

Image Decentrale bekostiging beschermd wonen

Daling beschermde opvang psychische cliënten buiten de regio

De daling strookt met de financiële prikkel voor centrumgemeenten na de decentralisatie van beschermd wonen naar regio’s in 2015.

Image CPB Wereldhandelsmonitor mei 2019

CPB Wereldhandelsmonitor mei 2019

Het wereldhandelsvolume is in mei 0,3% toegenomen ten opzichte van april, volgend op een daling van 0,6% in april (initiële schatting: -0,7%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Image Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Het CPB analyseert werkgelegenheid en werkloosheid. Aandachtspunten zijn flexibilisering van de arbeidsmarkt, uittreding van ouderen, de onderkant van de arbeidsmarkt en regionale arbeidsmarktverschillen.

Image 2019 is het Jan Tinbergenjaar

2019 is het Jan Tinbergenjaar

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de econoom Jan Tinbergen de Nobelprijs ontving, en dat wordt gevierd.

Image Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond

Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond

Nederlanders met een migratieachtergrond participeren minder op de arbeidsmarkt en verdienen een lager uurloon, ook bij dezelfde opleiding.