Analyse coalitieakkoord

Coalitieakkoord:

Extra geld voor beleidsprioriteiten, toename overheidstekort en schuld. Het CPB houdt er, mede gegeven de krappe arbeidsmarkt, rekening mee dat niet alle geplande middelen binnen de kabinetsperiode kunnen worden besteed. Per saldo geeft het akkoord een bestedingsimpuls van 26,1 mld euro in 2025.

Lees verder →
portretfoto van Pieter Hasekamp

Omzien en vooruitblikken: van wachten naar verwachten

Het geduld van de samenleving is danig op de proef gesteld in 2021, stelt directeur Pieter Hasekamp in zijn column. Het is aan het nieuwe kabinet om perspectief te bieden – en het CPB kan helpen daaraan een realistische economische onderbouwing te geven.

Het CPB-kantoor in Den Haag

Vacatures: het CPB zoekt wetenschappelijk medewerkers

Het CPB is een kennisinstelling die maatschappelijk relevante economische beleidsanalyses maakt voor, met name, kabinet en Tweede Kamer. Wij ramen ook de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en vervullen daarmee een brugfunctie tussen wetenschap en beleid. Bij het CPB houden de sectoren zich bezig met overheidsfinanciën, macro-economische analyse, menselijk kapitaal, marktordening en klimaat en milieu.

Wereldhandel oktober 2021

Wereldhandel oktober

Het wereldhandelsvolume nam in oktober 2021 met 1,6% toe ten opzichte van september, toen de handelsgroei -1,1% bedroeg. Deze stijging wordt in belangrijke mate verklaard door toename in uitvoer van de VS (9,3%) en invoer van China (6,8%), zo blijkt uit de nieuwe CPB-wereldhandelsmonitor.

Foto van een telraam en de code van het saffiermodel

CPB-macromodel Saffier in nieuw jasje

Het Centraal Planbureau heeft zijn macro-economische model van de Nederlandse economie - Saffier - vernieuwd. Recente economische inzichten en ontwikkelingen zijn in de nieuwe versie verwerkt. Het CPB neemt de nieuwe versie van Saffier vanaf 22 december in gebruik.

De kalender van 2021 en 2022 in beeld

CPB Werkplan voor 2022

Dit werkplan van het CPB geeft een voorschot op de prioriteiten van het bureau voor 2022 en blikt terug op de werkzaamheden van het bureau in 2021.

een dame van de thuiszorg is bij een client thuis aan het werk

Inzet wijkteams vermindert gebruik van zwaardere ouderenzorg niet

Hoewel gemeenten met wijkteams meer individuele begeleiding en dagbesteding hebben geleverd, heeft dit niet geleid tot minder gebruik van wijkverpleging of verpleeghuiszorg ten opzichte van gemeenten zonder wijkteam.