Raming Augustus 2021

Economie herstelt veerkrachtig

De economie groeit in 2021 met bijna 4%, gevolgd door ruim 3% groei in 2022. Hierbij wordt er van uitgegaan dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn.

Lees verder →
foto van Beau Soederhuizen

Zo zeker als de bank?

De hoogte van bankenbuffers is voer voor discussie. Het blijft een balans tussen streven naar zekerheid en zorg om te veel geld te onttrekken aan de economie. Dat vraagt om meer diepgravend onderzoek, stelt onderzoeker Beau Soederhuizen. De studie die hij voor het CPB uitvoerde liet al wel zien dat de huidige minimumeis aan bankenbuffers binnen de Europese Unie wel wat hoger kan liggen. Lees hier zijn blog over hoe je in kaart brengt welke buffers banken zouden kunnen aanhouden en wat de link is met motorrijden.

Puber maakt zich zorgen in coronatijd

Gebruik type jeugdzorg hangt samen met gemeentelijk inkoopbeleid

Eén van de doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 was om gespecialiseerde tweedelijnszorg te verschuiven naar lichte en preventieve hulp in de eerste lijn. In gemeenten die selectiever zijn in het contracteren van aanbieders van tweedelijnszorg is die omslag duidelijker te zien dan in gemeenten die andere inkoopmethoden toepassen.

primary image 740x420

Optimale kapitaalbuffers voor banken in het eurogebied

Kapitaalbuffers helpen banken om financiële schokken op te vangen. Daardoor verkleinen ze de kans op een bankencrisis. Anderzijds kunnen kapitaalvereisten voor banken zorgen voor maatschappelijke kosten, omdat toenemende financieringskosten kunnen leiden tot hogere rentetarieven voor klanten. In dit onderzoek maken wij een verkennende analyse tussen de brede kosten en baten van kapitaalbuffers voor groepen van Europese landen.

inburgering

Arbeidsmarktintegratie statushouders

CPB-advies aan gemeenten: start direct met inburgering en arbeidsmarktintegratie van statushouders. Sommigen verhuizen weliswaar naar andere gemeenten, maar het is lastig te voorspellen wie vertrekt en wie blijft.

Problematische schulden en zorggebruik

Problematische schulden en zorggebruik

Er wordt al langer gesuggereerd dat problematische schulden en gezondheidsproblemen samenhangen. Nieuw onderzoek van het CPB toont aan dat die samenhang er inderdaad is.

Wereldhandel stabiliseert

Wereldhandel stabiliseert

De wereldhandel in goederen liet in juni wederom weinig beweging zien, met een bescheiden groei van 0,5% in juni ten opzichte van mei, volgend op een krimp van 0,7% in mei ten opzichte van april. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan het sterke herstel van de mondiale goederenhandel.