Macro Economische Verkenning 2023

Raming september 2022 (MEV 2023)

Tijdelijk beleid dempt gevolgen energiecrisis in 2023.

Lees verder →
Marcel Timmer

Een te ruim getimmerd energieprijsplafond overleeft de winter niet

De discussie over het instellen van energieprijsplafonds mist een belangrijk onderdeel, stelt CPB-directielid Marcel Timmer. In zijn blog stelt hij dat alleen energiebesparing door middel van gecoördineerde Europese actie de uiteindelijke oplossing kan bieden.

Macro Economische Verkenning 2023 Verdieping

MEV 2023 - Verdieping

Het CPB heeft de MEV 2023 gepubliceerd. Dit Verdiepingsdocument biedt meer achtergronden bij deze raming, van het macro-economisch beeld, de overheidsbegroting en de koopkracht. Naast een cijfermatige onderbouwing wordt ook stilgestaan bij de relevante aannames en onzekerheden rondom deze cijfers.

Wereldhandel juli 2022

Wereldhandel juli

Na een beperkte daling in juni (-0,6%) groeit de wereldhandel weer licht in juli 2022 (+0,7%). De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door geavanceerde economieën. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk laten een sterke daling van de invoer zien (respectievelijk -1,5% en -3,7%), terwijl de uitvoer stijgt (respectievelijk +4,2% en +6,7%). De invoer van de opkomende economieën neemt in beperkte mate toe (+0,6%), terwijl de uitvoer een daling laat zien (-2,0%).

Vacatures

Vacatures

Het CPB werft doorgaans twee maal per jaar voor specifiek openstaande posities, maar je sollicitatie is het hele jaar door welkom. Wij hebben belangstelling als je pas bent afgestudeerd of op korte termijn afstudeert maar ook als je al over meer ervaring beschikt. We zijn op dit moment ook op zoek naar vijf medewerkers voor de sector Belasting en Begroting.

Het bekende Prinsjesdag-koffertje met de Miljoenennota

Tegenbegroting PvdA / GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van de PvdA en GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2023 bezien. De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2023, zoals deze door het CPB in de MEV 2023 zijn verwerkt.

Jacco van Maldegem

Nieuw hoofd Communicatie en Organisatie

Jacco van Maldegem wordt met ingang van 1 november 2022 afdelingshoofd Communicatie en Organisatie bij het CPB. Jacco is thans MT-lid bij de directie Communicatie van het ministerie van Financiën. Daarvoor was Jacco speechschrijver, en senior beleidsadviseur bij de directie Begrotingszaken bij dit departement, en werkte Jacco bij de directie Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij studeerde bij de Fontys Hogeschool in Tilburg Journalistiek en bij de Universiteit van Tilburg Algemene economie.