Juniraming 2021

De economie herstelt zich snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar.

Lees verder →
Image CPB Wereldhandelsmonitor mei 2021

Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in mei 0,3% afgenomen ten opzichte van april, volgend op een daling van 0,1% in april (initiële schatting: 0,5%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Image Uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid: ontwerp, werking en effecten

Uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid: ontwerp, werking en effecten

Uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid (UPV) is een veelgebruikte vorm van beleid om de transitie naar een circulaire economie in de Europese Unie te ondersteunen.

Image Economie beleeft zonnige zomer, wel met donderwolken

Economie beleeft zonnige zomer, wel met donderwolken

Een Summer of Love, daar ziet directeur Pieter Hasekamp al naar uit sinds eind vorig jaar. Die zomer gaat er in economisch opzicht komen, maar er pakken zich wel donkere wolken samen, stelt hij in zijn maandelijkse bijdrage in het Financieele Dagblad.

Image Het effect van het krijgen van kinderen op het inkomen van vaders en moeders in Nederland: omvang en determinanten

Krijgen van kinderen: effect op inkomens

Inkomen moeders daalt gem. 46% na geboorte van kind, dat van vaders niet. Traditionele opvattingen over verdeling zorg en arbeid lijken grotere rol hierbij te spelen dan aanbod kinderopvangplaatsen.

Image Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (juni 2021)

Actualisatie MLT 2022-2025

Naast het Juniraming 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord.

Image Woningmarkteffecten van de ondertunneling van een spoorlijn, bewijs uit Delft

Woningmarkteffecten van de ondertunneling spoorlijn

De ondertunneling van het spoor in Delft heeft geleid tot grote, additionele, stijgingen in woningprijzen.

Image Brave new data – Databeleid in een imperfecte wereld

Bouwstenen voor nieuw databeleid

Data spelen een belangrijke rol in onze economie. Door knelpunten worden soms te weinig en soms te veel data gedeeld. In de CPB-publicatie ‘Brave New Data’ worden bouwstenen verkend voor nieuw databeleid.

Image Economische aandachtspunten kabinetsformatie

Kabinetsformatie

De directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp, heeft samen met de directeuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), een bezoek gebracht aan de informateur, Mariëtte Hamer. Vanuit het CPB zijn er aandachtspunten voor het budgettaire en economische beleid naar voren gebracht.