Surfer banner

Risicorapportage Financiële Markten 2024

Geopolitieke spanningen vormen op dit moment het belangrijkste risico voor de Nederlandse economie en de financiële stabiliteit. Huishoudens en bedrijven kunnen eventuele schokken wel beter opvangen dan in het verleden.

Lees verder →
Spaarvarken

Besparingen van Nederlandse huishoudens

Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen twintig jaar steeds meer gaan sparen, vooral om hun hypotheken af te lossen. Strengere hypotheekregels lijken daarvan de oorzaak.

Portretfoto Pieter Hasekamp

Zonder risico’s staat alles stil

De Nederlandse economie is veerkrachtig gebleken bij de forse schokken van de afgelopen jaren, en de schuldposities zijn verbeterd. Vanuit risicoperspectief is dit een goede ontwikkeling.

Portretfoto Ionica Smeets, fotograaf Ivar Pel

Ionica Smeets academic partner CPB

Het Centraal Planbureau heeft Ionica Smeets met ingang van 1 juli 2024 benoemd tot academic partner.

Vrouw achter een computer

Meerwaarde machine learning bij macro-economische voorspellingen

Bij het maken van macro-economische prognoses wordt steeds vaker gebruikgemaakt van machine learning. Wat zijn hier de voordelen van?

Wereldhandelsmonitor Maart 2024 NL

Wereldhandelsmonitor april 2024

Het wereldhandelsvolume is in april 1,5% toegenomen ten opzichte van maart, volgend op een daling van 1,1% in maart.

Vrouw met mondkap, naast corona huisregels

Lessen van het coronasteunbeleid

De coronasteun was tijdig, maaronvoldoende tijdelijk en beperkt gericht. Steun werd niet snel afgebouwd, terwijl de economie veerkrachtig herstel toonde.