Tweede Kamerverkiezingen

Het traject rond het doorrekenen van de verkiezingsprogramma’s (Keuzes in Kaart) is in volle gang. Op 1 maart worden de resultaten gepresenteerd.

Lees verder →
Image Wereldhandelsmonitor december 2020

Wereldhandel in 2020 overtreft oude niveau

Met een stijging van 0,6% in december 2020 (ten opzichte van november) overtreft de wereldhandel het niveau van begin 2020. Het verlies door corona in het eerste halfjaar is goedgemaakt met een groei van 1,3% over heel 2020.

Image Column - De digitale wereld- een gesloten boek?

De digitale wereld- een gesloten boek?

Medewerker Milena Dinkova had twaalf jaar geleden een bijbaantje in een boekwinkel. Als zij een boek wilde verkopen, moest ze een vlotte babbel hebben en kunnen aanvoelen welk boek een must-read was voor de klant. Op dit moment kom je daar niet ver meer mee. Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker- je kunt er niet meer omheen.

Image Briefadvies Planbureaus voor herstelbeleid: een doorstart van de samenleving

Briefadvies Planbureaus voor herstelbeleid

De drie planbureaus adviseren om zo spoedig mogelijk te starten met een samenhangend herstelbeleid en dat te verbinden aan langetermijndoelen op het gebied van brede welvaart en belangrijke maatschappelijke opgaven.

Image Word digi-beter of blijf achter? Digitale vaardigheden en arbeidsmarktuitkomsten in Nederland

Word digi-beter of blijf achter?

Mensen met lage digitale vaardigheden hebben relatief vaak geen betaald werk en als ze werk hebben, hebben ze een relatief laag uurloon. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van CPB-onderzoek op basis van een nieuw samengestelde dataset die digitale vaardigheden koppelt aan arbeidsmarktuitkomsten.

Image Planbureaus schetsen plan van aanpak indicatoren brede welvaart

Brede welvaart

De Tweede Kamer wil brede welvaart beter integreren in de begrotings- en verantwoordingssystematiek. De drie planbureaus (CPB, PBL en SCP) hebben daarom op zijn verzoek een plan van aanpak gemaakt voor een zogeheten Kernset Indicatoren Brede Welvaart.

Image Ongelijkheid van het jonge kind

Ongelijkheid jonge kind

Kinderen van ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand en zij halen die gedurende hun schoolloopbaan niet in.

Image Inkomen moeders halveert bijna na komst kind, maar verschilt per groep

Inkomen moeders

Het inkomen van Nederlandse moeders daalt gemiddeld 46% na de geboorte van een kind, dat van vaders daalt niet.

Image Wijkteams en praktijkondersteuners in de jeugdzorg

Jeugdzorg

Beoogde daling gespecialiseerde jeugdzorg na decentralisatie niet zichtbaar. De inzet van wijkteams of praktijkondersteuners bij de huisarts (POH’s) leidt nog niet tot een vermindering van het aantal kinderen in gespecialiseerde tweedelijnsjeugdzorg.