Centraal Economisch Plan 2022

Raming maart 2022 (CEP 2022)

Stijging energieprijs heeft ongelijke effecten; onzekerheid domineert raming.

Lees verder →
vacature

Het CPB zoekt een controller – financieel adviseur

Het Centraal Planbureau (CPB) levert economische analyses en ramingen ten behoeve van beter onderbouwd beleid. Als onafhankelijk onderzoeksinstituut vertaalt het CPB wetenschappelijke inzichten naar de Nederlandse beleidspraktijk.

Leerling-lassers krijgen onderwijs van hun docent

Kwart rechthebbende mbo-studenten maakt geen gebruik van aanvullende beurs

In 2019 had meer dan de helft van de mbo-studenten die in aanmerking kwamen voor studiefinanciering recht op een aanvullende beurs. Ruim een kwart (26,5%) van deze studenten maakte hiervan echter geen gebruik. Zij liepen gemiddeld 190 euro per maand mis. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Niet-gebruik van de aanvullende beurs in het mbo’ van het Centraal Planbureau, dat op 12 mei is verschenen. Aanpassingen in de aanvraagprocedure of betere voorlichting kunnen mogelijk voorkomen dat mbo-studenten inkomensondersteuning mislopen.

Portretfoto van Jeroen Hinloopen

Een afwentelingsparadox

De inflatie is in Nederland hard toegenomen. Doorgaans heerst het idee dat toegenomen kosten ook doorberekend worden aan de klant. Maar klopt dat wel? CPB-directielid Jeroen Hinloopen legt uit hoe het echt zit.

Portretfoto van Stefan Thewissen

Naar brede welvaart: risico op opspattend modder blijft

Het woord 'dashboard' komt vaak terug in discussies rond brede welvaart. Het zou een mooi instrument zijn om beleidsmakers te helpen. Maar doet deze metafoor recht aan alle ambities, vragen CPB’ers Marcel Timmer en Stefan Thewissen zich af in hun column.

meerdere kinderen houden een wereldbol vast boven zichzelf in de lucht

CPB start nieuw programma Brede Welvaart

Het Centraal Planbureau gaat brede welvaart verder verankeren in zijn algehele werk met de start van het nieuwe programma Brede Welvaart. In de vandaag gepubliceerde notitie ‘Brede welvaart: het CPB voorbij het bbp’ onderstreept het planbureau het belang van een breed perspectief op welvaart voor een meer integrale analyse van overheidsbeleid en worden de ambities op dit thema voor de komende jaren beknopt toegelicht.

Wereldhandel februari 2022

Wereldhandel februari

De wereldhandel laat lichte groei zien van 0,3% in februari 2022. In de eurozone was er positieve groei voor zowel invoer (1,0%) als uitvoer (1,1%).