CPB Monitor wereldhandel

Het wereldhandelsvolume is in november 0,6% afgenomen ten opzichte van oktober.

Lees verder →
Image Zorgen om morgen

Overheidsfinanciën niet houdbaar op lange termijn

Het houdbaarheidssaldo is veranderd van een klein overschot in 2014 naar een tekort van 1,6% van het bbp, oftewel 16 miljard euro. Dit is vooral het gevolg van het kabinetsbeleid en stijging van de zorguitgaven.

Image Een nieuwe kijk op de  Wet Inburgering 2013

Meer mensen halen inburgeringsexamen

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd.

Image Pieter Hasekamp nieuwe directeur CPB

Nieuwe directeur

Pieter Hasekamp wordt per 1 maart 2020 directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

Image Decemberraming 2019, vooruitzicht 2020

Economisch vooruitzicht 2020

De Nederlandse economische groei valt terug door een afzwakking van de mondiale groei, en in mindere mate door de stikstof- en PFAS-problematiek.

Image Beperking van belastingvoordelen voor brievenbusmaatschappijen in de EU

Belasting ontwijken moeilijker voor multinationals

Uitspraken van het Europese Hof van Justitie beperken belastingvoordelen voor multinationals, zo concludeert het CPB.

Image ‘Check van verkiezingsbeloften is belangrijk voor kiezer’

'Goed om verkiezingsbeloften te checken'

Op 4 en 5 november 2019 werden in Nederland door diverse landen ervaringen uitgewisseld over het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s. 'We hebben veel aan het CPB gehad.'

Image ‘Groei van productiviteit slinkt steeds meer’

‘Groei van productiviteit slinkt steeds meer’

Productiviteit is de motor van de economie, vindt de Europese Commissie. Ze heeft in Nederland het CPB aangewezen als 'National Productivity Board'.

Image Globalisering: geringe regionale effecten, wel onzekerheid

Effect van globalisering op werkgelegenheid beperkt

Banenverlies door toegenomen importconcurrentie uit China en de Midden- en Oost-Europese landen lijkt te worden gecompenseerd met banenwinst door toegenomen exportkansen.