Homepage Centraal Planbureau

CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in november 2,4% toegenomen, volgend op een daling van 1,2% in oktober.

Lees meer

Raming december 2017

Hoogconjunctuur; expansieve begroting

De meest recente prognoses t/m 2018

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Eenverdieners onder druk

Het verschil in belastingdruk voor een- en tweeverdieners is sterk opgelopen. De vraag rijst of een verdere stijging wenselijk is met het oog op gelijkheid en doelmatigheid. Door voorgenomen beleidsmaatregelen loopt het verschil in belastingdruk voor een- en tweeverdieners in de toekomst verder op.

CPB Policy Brief 2018/03, 15 februari 2018, Naar publicatie

Opties voor de toekenning van onderzoeksbeurzen

Opties voor de toekenning van onderzoeksbeurzen

Het verdient aanbeveling om te experimenteren met nieuwe manieren om onderzoeksbeurzen in de wetenschap toe te kennen. Het huidige selectieproces staat onder druk. Het afschaffen van deadlines voor aanvragers, een gefaseerde selectie (waarbij een eerste schifting plaatsvindt op basis van CV of een verkort voorstel) en monitoring van projecten na toekenning van de subsidie kunnen bijdragen aan een beter selectieproces.

Lees meer
Belastingdruk eenverdieners loopt op

Belastingdruk eenverdieners loopt op

De belastingdruk voor eenverdieners is in het afgelopen decennium sterk opgelopen en zal in de toekomst nog verder toenemen, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. De belastingdruk voor eenverdieners wordt in de toekomst zelfs hoger dan die voor tweeverdieners. Dit is opmerkelijk, omdat eenverdieners een lager bruto inkomen hebben.

Lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Policy Brief 2017/13 Decemberraming 2017: Economische vooruitzichten 2018

Lees meer
Policy Brief 2017/13 Decemberraming 2017: Economische vooruitzichten 2018

Policy Brief 2018/01 Knelpunten op de markt voor cyberveiligheid

Lees meer
Policy Brief 2018/01 Knelpunten op de markt voor cyberveiligheid