Bedrijventerrein Pernis met verschillende fabrieken

Klimaatbeleid schaadt bedrijven nauwelijks

Ondernemers lijken hun bedrijfsvoering aan te passen op klimaatbeleid. Er is weinig tot geen bewijs dat klimaatbeleid de winst, productiviteit of omzet van een gemiddeld industrieel bedrijf heeft gedrukt.

Lees verder →
Wereldhandel maart 2023

Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in maart 2023 met 1,5% toegenomen ten opzichte van februari, volgend op een daling van 0,8% in februari vergeleken met januari. Het wereldhandelsvolume kromp in het eerste kwartaal van 2023 met 0,9%, volgend op een daling van 2,0% in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Portretfoto van Marcel Timmer

De moeizame loon-prijsdans

De loononderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in de private sector zijn als een dans. Maar die dans krijgt recent steeds meer het karakter van een worstelpartij met stakingsacties, lange onderhandelingen en toenemend onbegrip aan beide zijden. Waarom is de onderhandelingsdans zoveel moeizamer vandaag de dag?

Het Europaplein in Maastricht, een foto van Rob Poelenjee

Huizenkoper weegt gezonde leefomgeving beperkt mee in bod

Woningzoekers houden deels rekening met geluidsoverlast en luchtvervuiling bij de aankoop van een huis, blijkt uit de overzichtsstudie ‘Leefbaarheidseffecten van integrale infrastructuurprojecten: inzichten uit onderzoek’.

webplaatje behorend bij de publicatie Simulatie energieprijzen en bedrijfswinsten

Hoge energiekosten weinig vat op bedrijfswinsten

Bedrijven hebben hogere kosten voor gas en elektriciteit opgevangen met energiebesparing en prijsverhogingen voor klanten. De hogere energieprijzen zullen naar verwachting niet tot veel extra verlieslatende bedrijven leiden.

Een vrouw telewerkend aan de keukentafel

Bedrijven met veel telewerkers boekten meer omzet in coronajaar 2020

Nederlandse bedrijven die relatief veel telewerkers in dienst hadden in 2019 behaalden in 2020 een hogere omzetgroei dan bedrijven met minder telewerkers. Digitale verkoopkanalen en veel investeringen in software en IT leken bedrijven geen hogere omzetgroei op te leveren.

stadsoverzicht vanuit een ballon

Brede welvaart bij integrale gebiedsontwikkeling

Bij integrale gebiedsontwikkeling is het belangrijk vanaf het begin te kijken naar bredewelvaartseffecten. In deze publicatie worden vijf lessen getrokken over hoe je dat kunt doen.