Tweede Kamerverkiezingen

Het traject rond het doorrekenen van de verkiezingsprogramma’s (Keuzes in Kaart) is in volle gang. Op 1 maart worden de resultaten gepresenteerd.

Lees verder →
Image Nog even geduld, de economische omslag is in zicht

Nog even geduld, herstel is in zicht

De economische situatie in Nederland blijft precair, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp in zijn eerste vaste bijdrage voor Het Financieele Dagblad. Maar volgens hem is er geen reden om somber te zijn over het economisch herstel later dit jaar.

Image Werkplan 2021

Werkplan 2021

Een terugblik op het bewogen jaar 2020 en een overzicht van de belangrijkste plannen voor 2021.

Image Ongelijkheid van het jonge kind

Ongelijkheid jonge kind

Kinderen van ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand en zij halen die gedurende hun schoolloopbaan niet in.

Image Inkomen moeders halveert bijna na komst kind, maar verschilt per groep

Inkomen moeders

Het inkomen van Nederlandse moeders daalt gemiddeld 46% na de geboorte van een kind, dat van vaders daalt niet.

Image Wijkteams en praktijkondersteuners in de jeugdzorg

Jeugdzorg

Beoogde daling gespecialiseerde jeugdzorg na decentralisatie niet zichtbaar. De inzet van wijkteams of praktijkondersteuners bij de huisarts (POH’s) leidt nog niet tot een vermindering van het aantal kinderen in gespecialiseerde tweedelijnsjeugdzorg.

Image Niet-gebruik van de aanvullende beurs

Studiefinanciering

Kwart van rechthebbende studenten maakt geen gebruik van aanvullende beurs.

Image Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (november 2020)

Actualisatie MLT 2022-2025

Corona dempt groei productiviteit en arbeidsaanbod op middellange termijn.

Image Startnotitie Keuzes in Kaart 2022-2025

Startnotitie Keuzes in Kaart

CPB start tiende doorrekening verkiezingsprogramma’s.