belastingen

Hoogste inkomens betalen minder belasting

De top-1% hoogste inkomens betalen relatief minder belasting dan de groep daar net onder. De belastingdruk daalt verder wanneer wordt ingezoomd op de top-0,1% of de top-0,01%.

Lees verder →
Binnenhof

Analyse hoofdlijnenakkoord 2025-2028

Analyse van de budgettaire en economische effecten van het hoofdlijnenakkoord. Het betreft een eerste inschatting van de effecten.

Portretfoto Rutger Teulings

Het ene tarief is het andere niet

CBAM, de nieuwe Europese CO2-invoerheffing, beprijst een negatief extern effect: CO2-uitstoot. De CBAM zorgt dat er minder CO2-uitstoot uit de EU ‘weglekt’. CPB’er Rutger Teulings gaat hier dieper op in.

Fabriekswerker 740

Economische dynamiek en migratie

Migratie wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag naar arbeid. Dit betekent dat, naast direct migratiebeleid, ook economisch beleid dat de arbeidsvraag beïnvloedt een aanzienlijke invloed kan hebben op migratie van en naar Nederland.

Kinderen in de klas

De voorspellende waarde van toetsen uit het LVS

De toetsen uit het leerlingvolgsysteem (LVS) van basisscholen voorspellen de uitslag van de eindtoets groep acht relatief goed. Met name de toets in groep zeven biedt een sterke indicatie van de mogelijke eindtoetsscore.

Man op fiets

Nationale productiviteitsmonitor 2023

In de Nederlandse marktsector keerde de groei van de arbeidsproductiviteit in 2022 terug naar een normaal niveau van 1,0%. De groeivoet van de productiviteit van alle inputs samen (de totale factorproductiviteit) bleef hoog op 2,2%.

Smelterij

Europese importheffing op CO2 effectief tegen weglek

Vanaf 2026 introduceert de EU geleidelijk een CO2-importheffing aan de buitengrens (CBAM), om verplaatsing van CO2-uitstoot naar buiten de EU tegen te gaan. CBAM vermindert deze CO2-weglek met ongeveer een derde.