illustratie voor de MEV 2022

Raming september 2021

Krachtig herstel Nederlandse economie, maar onzekerheid corona blijft.

Lees verder →
Pieter Hasekamp, directeur bij het CPB

Eén kwartaal vertelt niet het hele verhaal

Eén kwartaal vertelt niet het hele verhaal, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad. Ondanks de nieuwe lockdownmaatregelen en hoge inflatie zijn de economische vooruitzichten nog altijd relatief gunstig.

Opengebroken spaarvarken

Voorkeuren voor pensioenuitkering

De gebruikelijke constante maandelijkse pensioenuitkering is de populairste optie onder Nederlandse gepensioneerden en diegenen die bijna met pensioen gaan, maar uit onderzoek blijkt dat er ook veel belangstelling is voor twee alternatieve uitkeringspatronen.

Wereldhandel september 2021

Wereldhandel september

Het wereldhandelsvolume kromp in september 2021 met 0,8%, ten opzichte van augustus, toen de handelsgroei 0,7% bedroeg. Hiermee komt de groei in mondiale handel voor kwartaal 3 uit op -1,1%, zo blijkt uit de nieuwe CPB-wereldhandelsmonitor.

Een meisje met zorgen

Moeilijk bereikbare jongeren krijgen meer jeugdhulp als wijkteams zelf behandelen

Gemeentelijke wijkteams die zelf behandelen en actief de wijk ingaan, zijn beter in staat om jongeren van ouders met lage inkomens en jongeren met een migratieachtergrond te bereiken.

een oudere vrouw met rollator

Hogere eigen bijdrage verpleeghuis leidt tot uitstel van verpleeghuisopname

Bewoners van verpleeghuizen betalen een eigen bijdrage die afhangt van hun inkomen en vermogen. Welk effect heeft die eigen bijdrage op zorggebruik, gezondheid en financiën? Om die vraag te beantwoorden, keken onderzoekers naar het effect van de invoering van de vermogensinkomensbijtelling (VIB) in 2013.

CPB-kantoor op de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag

Open Dag CPB op 7 december

Bijdragen aan een beter beleid voor iedere Nederlander. Wetenschappelijk onderzoek doen waardoor politici en beleidsmakers afgewogen beslissingen kunnen nemen. Als dat je aanspreekt, zit je goed bij het Centraal Planbureau. Kom op 7 december 2021 naar onze Open Dag in Den Haag voor informatie over stage, baan of een promotie-onderzoek.