Effect van globalisering op werkgelegenheid beperkt

Banenverlies door toegenomen importconcurrentie uit China en de Midden- en Oost-Europese landen lijkt te worden gecompenseerd met banenwinst door toegenomen exportkansen.

Lees verder →
Image Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Belasting op industriële luchtvervuiling veelbelovend

Een belasting op industriële luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar.

Image Pieter Hasekamp nieuwe directeur CPB

Nieuwe directeur

Pieter Hasekamp wordt per 1 maart 2020 directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

Image Effect van erfenissen en schenkingen op vermogensongelijkheid en de rol van belastingen

Erfenissen en schenkingen verschuiven vermogen van oud naar jong

Desondanks hebben erfenissen en schenkingen tussen 2007 en 2015 niet geleid tot een toename van de vermogensongelijkheid.

Image Middellangetermijnverkenning 2022-2025

Minder groei, meer geld naar zorg

De economische groei zwakt af en de groei van zorguitgaven houdt aan.

Image CPB Wereldhandelsmonitor september 2019

CPB Wereldhandelsmonitor september 2019

Het wereldhandelsvolume is in september 1,3% afgenomen ten opzichte van augustus, volgend op een stijging van 0,5% in augustus.

Image ‘Check van verkiezingsbeloften is belangrijk voor kiezer’

'Goed om verkiezingsbeloften te checken'

Deze week werden in Nederland door diverse landen ervaringen uitgewisseld over het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s. 'We hebben veel aan het CPB gehad.'

Image Klimaat

Klimaat

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de maatregelen uit het Klimaatakkoord doorgerekend. Dat gebeurde onder andere op verzoek van het ministerie van EZK en het Klimaatberaad.

Image 2019 is het Jan Tinbergenjaar

2019 is het Jan Tinbergenjaar

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de econoom Jan Tinbergen de Nobelprijs ontving, en dat wordt gevierd.