Homepage Centraal Planbureau

CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in februari 0,4% afgenomen ten opzichte van januari, volgend op een stijging van 1,2% in januari.

Lees meer
Video raming CEP 2018

Video raming CEP 2018

Korte uitleg op hoofdlijnen van het Centraal Economisch Plan 2018 door Laura van Geest en Daniƫl van Vuuren.

Bekijk hier
CPB Raming CEP 2018

CPB Raming CEP 2018

Economie op stoom, overheid stimuleert. Hoogconjunctuur extra sterk door expansief begrotingsbeleid en krachtige woningmarkt.

Lees meer

Raming CEP 2018

Economie op stoom; Overheid stimuleert

CEP 2018, de meest recente prognoses (maart)

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Structurele effecten GroenLinks-variant werkgeverslasten

Op verzoek van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks zijn de structurele werkgelegenheidseffecten berekend van een variant waarbij de werkgeverslasten verschuiven van lagere inkomens naar hogere inkomens en wordt afgezien van invoering van de loondispensatie. Deze CPB Notitie bespreekt de effecten.

CPB Notitie, 25 april 2018, Naar publicatie

Position paper Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt het Centraal Planbureau (CPB) deel aan het rondetafelgesprek over de invoering van loondispensatie in de Participatiewet, zoals op hoofdlijnen beschreven door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

CPB Notitie, 17 april 2018, Naar publicatie

De verscheidenheid van vermogens van huishoudens

De verschillen tussen huishoudens zijn groot als het gaat om vermogens en schulden. In deze notitie brengen we de heterogeniteit tussen huishoudens in kaart. We bekijken de verschillende componenten in samenhang, inclusief de pensioenvermogens. We hebben de huishoudens ingedeeld naar leeftijd, naar arbeidssituatie (werknemer of zelfstandig) en naar woonsituatie (eigen woning of huur).

CPB Notitie, 29 maart 2018, Naar publicatie

Door te werken in de stad verdien je meer

Door te werken in de stad verdien je meer

Jongeren en hoogopgeleiden profiteren het meest van een baan in de stad. Dit concludeert het CPB in een onderzoek naar stedelijke productiviteitsvoordelen. Tien jaar werkervaring in Amsterdam leidt voor een jonge werknemer tot circa 11% meer loon dan tien jaar werkervaring in de minst verstedelijkte gebieden. Dit is vergelijkbaar met het looneffect van een jaar extra onderwijs.

Lees meer

Koopkracht is een vast onderwerp in jaarlijks terugkerende publicaties van het Centraal Planbureau zoals de Macro Economische Verkenning (MEV) en het Centraal Economisch Plan (CEP). Wat bedoelen we precies met koopkracht? Hoe komen de koopkrachtcijfers tot stand? Wat kun je ermee? En hoe lees je een medianentabel, een boxplot of een puntenwolk?

Lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Policy Brief 2018/03 'Eenverdieners onder druk'

Lees meer
Policy Brief 2018/03 'Eenverdieners onder druk'

Policy Brief 2018/04 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein'

Lees meer
Policy Brief 2018/04 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein'