Juniraming 2020

Ongekende bbp-daling van 6% in 2020, gevolgd door een stijging van 3% volgend jaar. De werkloosheid verdubbelt. De overheidsfinanciën krijgen een forse tik, maar blijven uit de gevarenzone. De onzekerheid is groot.

Lees verder →
Image CPB Wereldhandelsmonitor mei 2020

CPB Wereldhandelsmonitor

In mei opnieuw daling wereldhandel, maar ook tekenen van herstel in de eurozone.

Image Zorgkeuzes in Kaart 2020: Analyse van beleidsopties van politieke partijen voor de zorg

Zorgkeuzes in Kaart 2020

Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) 2020 inventariseert een breed scala aan beleidsopties voor de zorg voor de volgende kabinetsperiode.

Image Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers

Steun aan zelfstandigen

Afbouw crisisondersteuning zelfstandig ondernemers past bij volgende fase.

Image Effect schrappen centraal examen zonder aanvullende maatregelen

Schrappen eindexamens

Door het schrappen van de centrale eindexamens vanwege de coronacrisis zou de einduitslag van ongeveer 8% van de leerlingen veranderd zijn als er geen extra maatregelen waren genomen.

Image Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten

Schrappen eindtoets groep 8

Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14 duizend leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis.

Image De incidentele loongroei onder de loep: samenstellingseffecten en loondynamiek

Incidentele loongroei onder de loep

Instroom nieuwe werknemers drukt de loongroei in recente jaren.

Image Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

Kansrijk mobiliteitsbeleid

CPB en PBL: brede aanpak nodig voor oplossen mobiliteitsvraagstukken.

Image Opties voor vraagstimulering

Opties voor vraagstimulering

Stimulering van de vraag op korte termijn kan de duur en diepte van de recessie als gevolg van corona beperken.