Homepage Centraal Planbureau

CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in december 2016 met 0,5% toegenomen ten opzichte van november.

Lees meer

Raming december 2016

Economisch herstel zet door, begroting in evenwicht

De meest recente prognoses t/m 2017

Lees het persbericht

Recente publicaties

Arbeidsmobiliteit van onder water huishoudens

Tijdens de huizenmarktcrisis in 2008-2011 daalden de huizenprijzen in Nederland met gemiddeld 20%. Het aantal huishoudens dat onder water stond steeg tot ruim 1 miljoen; deze 25% van alle huizenbezitters had een hogere hypotheekschuld dan de waarde van hun woning. Voor beleidsmakers is het belangrijk om de interactie tussen huizenbezit, hoge schulden en andere economische uitkomsten te begrijpen.

CPB Discussion Paper 345, 16 maart 2017, Naar publicatie

De markt voor huishoudelijke hulp

De markt voor huishoudelijke hulp

Gemeenten kochten in de periode 2007-2013 huishoudelijke hulp voor Wmo-gebruikers heel gevarieerd in. Hiermee leggen gemeenten eigen accenten in de manier waarop ze aanbieders van huishoudelijke hulp selecteren en in de contracten die ze met hen sluiten. Opvallend genoeg ontlopen de verschillende aanbestedingsvormen elkaar weinig in de prijzen die gemeenten voor de hulp betalen. Voor de eigen bijdragen van gebruikers maakt het niet veel uit in welke gemeente men woont.

Lees meer
Keuzes in Kaart 2018-2021: Forse verschillen, er valt wat te kiezen!

Keuzes in Kaart 2018-2021: Forse verschillen, er valt wat te kiezen!

Het CPB heeft de resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s gepubliceerd. 'Keuzes in Kaart 2018-2021' omvat een analyse van de financieel-economisch keuzes van elf partijen. De onderlinge verschillen blijken groot. Dat geldt zowel voor het type maatregelen dat partijen kiezen als voor het effect dat zij daarmee bereiken.

Lees meer

CPB Boek 'Een economische blik op verevening'

Lees meer
CPB Boek 'Een economische blik op verevening'

CPB Policy Brief 'Biomassa met CO2-opslag direct inzetten'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Biomassa met CO2-opslag direct inzetten'

CPB Policy Brief 'Samenwerking kinderopvang en onderwijs'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Samenwerking kinderopvang en onderwijs'