Homepage Centraal Planbureau

Open dag 2019

Open dag 2019

Wil jij weten of werken bij het CPB iets voor jou is? Kom dan naar onze Open Dag op dinsdag 15 januari!

Lees meer
Vertraagde loonontwikkeling in Nederland ontrafeld

Vertraagde loonontwikkeling in Nederland ontrafeld

Yvonne Adema en Iris van Tilburg geven uitleg over het onderzoek, gepubliceerd in CPB Policy Brief 2018/12

Bekijk hier de video
CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in september 1,1% afgenomen ten opzichte van augustus, volgend op een stijging van 0,2% in augustus

Lees meer

Raming september 2018

Economie bloeit; internationale onzekerheden

MEV 2019, de meest recente prognoses t/m 2019

Naar het persbericht

Recente publicaties

Digitalisering R&D

Digitalisering verandert R&D op ingrijpende wijze. Data en opensourcesoftware worden steeds belangrijker ingrediënten van R&D. Om effectief te blijven kan innovatiebeleid zich meer daarop richten.

CPB Policy Brief 2018/13, 7 december 2018, Naar publicatie

Lagere productiviteits- groei oorzaak beperkte loonstijging

Lagere productiviteits- groei oorzaak beperkte loonstijging

Om de lonen in de toekomst sterker te laten stijgen, is het nodig dat de arbeidsproductiviteit, oftewel de productie per werknemer, sneller toeneemt. CPB-directeur Laura van Geest: “Een blik op de cijfers leert dat de matige ontwikkeling in de arbeidsproductiviteit getalsmatig – althans in Nederland – een belangrijkere verklaring is voor de sobere loonontwikkeling dan het dalende loonaandeel of de arbeidsinkomensquote (aiq). Daarmee weet je beter waar je het moet zoeken, maar is het niet perse makkelijker om er iets aan te doen.”

Lees meer
Digitalisering vraagt modernisering innovatiebeleid

Digitalisering vraagt modernisering innovatiebeleid

Om innovatie te stimuleren in het digitale tijdsperk is aanpassing van het innovatiebeleid van de overheid nodig. Beleid kan beter aansluiten bij de manier waarop bedrijven innoveren. Dit is veranderd door de digitalisering van de economie. Innovatie is meer dan in het verleden gebaseerd op allerhande beschikbare data. Bedrijven gebruiken (vaak gratis) softwarecode en wetenschappelijke inzichten en kunnen innovatieve projecten gemakkelijker (deels) uitbesteden of delen met andere bedrijven. Bedrijven die vooroplopen, zijn moeilijker dan in het verleden in te halen door concurrenten.

Lees meer

De verkeersveiligheid naar een hoger niveau

Lees meer
De verkeersveiligheid naar een hoger niveau

Risico's cyberveiligheid Economie 2018

Lees meer
Risico's cyberveiligheid Economie 2018

Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving

Lees meer
Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving