Homepage Centraal Planbureau

Regeerakkoord doorgerekend

Regeerakkoord doorgerekend

Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord

Lees de publicatie
CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in juli 0,4% afgenomen ten opzichte van juni

Lees meer

Raming september 2017

Economie floreert; krappere arbeidsmarkt

De meest recente prognoses t/m 2018

Ga naar de cijfers

Recente publicaties

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor de aanpak van cybercriminaliteit. De overheid zou zich daarom in haar beleid meer moeten richten op preventie. Zo kunnen verplichte beveiligingsstandaarden software, smart-tv’s en andere digitale producten veiliger maken. Toezichthouders zouden prioriteit moeten geven aan het vooraf opsporen van cyberrisico’s en zich niet beperken tot het onderzoeken van incidenten achteraf.

Bekijk de YouTube video
MEV 2018

MEV 2018

De Nederlandse economie floreert. Met groeicijfers van 3,3% (dit jaar) en 2,5% (2018) behoort Nederland tot de Europese koplopers. De overheidsfinanciën zijn bovendien gezond. Voor beide jaren kent de begroting een overschot en de overheidsschuld ligt onder het Brusselse plafond. Tegelijkertijd trekt de arbeidsmarkt snel aan, wat zich uit in tekenen van krapte. Bedrijven hebben bijvoorbeeld meer moeite om geschikt personeel te vinden.

Lees het persbericht

CPB Policy Brief 'Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten'

CPB Policy Brief 'De introductie van dure technologie in de zorg'

Lees meer
CPB Policy Brief 'De introductie van dure technologie in de zorg'

CPB Policy Brief 'Onderweg naar normaal monetair beleid'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Onderweg naar normaal monetair beleid'