Financiële Risicorapportage

Het Nederlandse financiële stelsel is vooralsnog stabiel genoeg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Lees verder →
Image Nederland moet de bitcoin in de ban doen

Nederland moet de bitcoin in de ban doen

Diverse landen zetten stappen om de cryptohype in te dammen. In zijn maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad schrijft CPB-directeur Pieter Hasekamp waarom hij dat verstandig vindt.

Image Woningmarkteffecten van de ondertunneling van een spoorlijn, bewijs uit Delft

Woningmarkteffecten van de ondertunneling spoorlijn

De ondertunneling van het spoor in Delft heeft geleid tot grote, additionele, stijgingen in woningprijzen.

Image Brave new data – Databeleid in een imperfecte wereld

Bouwstenen voor nieuw databeleid

Data spelen een belangrijke rol in onze economie. Door knelpunten worden soms te weinig en soms te veel data gedeeld. In de CPB-publicatie ‘Brave New Data’ worden bouwstenen verkend voor nieuw databeleid.

Image Balansherstel bedrijven na corona

Balansherstel na corona

Sommige bedrijven zitten door de coronacrisis zo diep in de schulden, dat het problematisch is. Vooral de horeca, cultuur en recreatie en vervoer en opslag zagen hun omzet scherp dalen. Overheidssteun hield deze en andere bedrijven in de lucht. Er is herstelbeleid nodig voor bedrijven die levensvatbaar zijn, maar te hoge schulden hebben.

Image Economische aandachtspunten kabinetsformatie

Kabinetsformatie

De directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp, heeft samen met de directeuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), een bezoek gebracht aan de informateur, Mariëtte Hamer. Vanuit het CPB zijn er aandachtspunten voor het budgettaire en economische beleid naar voren gebracht.

Image CPB Wereldhandelsmonitor maart 2021

CPB Wereldhandelsmonitor

Het gaat nog steeds goed met de goederenhandel. De WTM van het CPB laat zien dat de wereldhandel in maart weer flink is gegroeid met 2,2%. Hiermee komt het eerste kwartaal van 2021 op een groei van 3,5%.

Image Keuzes in Kaart 2022-2025

Keuzes in Kaart 2022-2025

‘Keuzes in Kaart’ biedt een overzicht van de budgettaire en de economische gevolgen van de beleidskeuzes van tien politieke partijen.

Image CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds: eerste beoordelingsronde 2021

Analyse Nationaal Groeifonds

Het kabinet heeft het CPB gevraagd om projecten te analyseren die worden ingediend bij het Nationaal Groeifonds (NGF).