Minder groei, meer geld naar zorg

De economische groei zwakt af en de groei van zorguitgaven houdt aan.

Lees verder →
Image ‘Ga problemen te lijf met evidence based beleid’

'Los problemen op met onderbouwd beleid'

Nieuw beleid met het oog op technologische ontwikkeling moet goed onderbouwd zijn, zegt Laura van Geest in een coreferaat.

Image Meer milieuwinst met recycling #hoedan?

Meer milieuwinst mogelijk uit recycling

Er is meer milieuwinst mogelijk uit recycling, bijvoorbeeld door een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen.

Image Gebruik (en niet-gebruik) van toeslagen in Nederland

Meer dan helft huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden

Drie op de tien huishoudens vraagt te veel aan en moet daarom achteraf terugbetalen.

Image Klimaat

Klimaat

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de maatregelen uit het Klimaatakkoord doorgerekend. Dat gebeurde onder andere op verzoek van het ministerie van EZK en het Klimaatberaad.

Image ‘Check van verkiezingsbeloften is belangrijk voor kiezer’

'Goed om verkiezingsbeloften te checken'

Deze week werden in Nederland door diverse landen ervaringen uitgewisseld over het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s. 'We hebben veel aan het CPB gehad.'

Image Profijt en bekostiging van ruimtelijke ontwikkeling

Betere gebiedsontwikkeling als vastgoedeigenaar meebetaalt

Het kan efficiënt en rechtvaardig zijn om eigenaren en gebruikers van vastgoed te laten meebetalen aan ruimtelijke ontwikkeling als zij daarvan profiteren.

Image  ‘Goed om aansluiting met wetenschap te houden’

'Aansluiting met wetenschap moet blijven'

"Het is cruciaal dat we de aansluiting met de wetenschap behouden." Dit zegt Marcel Timmer, nieuw directielid bij het CPB.

Image Directeur Laura van Geest vertrekt bij het CPB

Directeur Laura van Geest vertrekt bij het CPB

Directeur Laura van Geest verlaat per 1 februari volgend jaar het Centraal Planbureau (CPB). Zij wordt dan voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).