Macro Economische Verkenning (MEV) 2020

Na een periode van hoge economische groei valt de groei dit en komend jaar wat terug.

Lees verder →
Image Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen

Inkomen moeders daalt sterk na geboorte kind

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk na de geboorte van het eerste kind. Het inkomen van mannen blijft praktisch op peil.

Image De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en mbo

Buitenlandse studenten leveren schatkist geld op

Buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren, brengen meer baten dan kosten met zich mee voor de Rijksbegroting.

Image Minder patiënten? Dan langere behandeling per patiënt

Minder patiënten? Dan langere behandeling per patiënt

Als bij zorgaanbieders in de ggz patiënten wegblijven, gaan ze anderen langer behandelen.

Image CPB Wereldhandelsmonitor juni 2019

CPB Wereldhandelsmonitor juni 2019

Het wereldhandelsvolume is in juni 1,4% afgenomen ten opzichte van mei, volgend op een stijging van 0,6% in mei (initiële schatting: 0,3%). De groei in 2019Q2 was -0,7% (-0,3% in 2019Q1).

Image Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Het CPB analyseert werkgelegenheid en werkloosheid. Aandachtspunten zijn flexibilisering van de arbeidsmarkt, uittreding van ouderen, de onderkant van de arbeidsmarkt en regionale arbeidsmarktverschillen.

Image 2019 is het Jan Tinbergenjaar

2019 is het Jan Tinbergenjaar

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de econoom Jan Tinbergen de Nobelprijs ontving, en dat wordt gevierd.