Homepage Centraal Planbureau

Economie bloeit, maar internationale onzekerheden worden sterker

Economie bloeit, maar internationale onzekerheden worden sterker

De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019.

Lees het persbericht van de MEV 2019
Het CPB staat bekend om zijn ramingen van de Nederlandse economie.

Het CPB staat bekend om zijn ramingen van de Nederlandse economie.

Hoe worden die ramingen eigenlijk gemaakt?

bekijk hier
CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in juli 1,1% toegenomen ten opzichte van juni, volgend op een daling van 0,3% in juni.

Lees meer

Raming september 2018

Economie bloeit; internationale onzekerheden

MEV 2019, de meest recente prognoses t/m 2019

Naar de cijfers

Recente publicaties

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018

Met de digitalisering van de samenleving neemt ook het economische belang van cyberveiligheid toe. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J en V) schrijft het Centraal Planbureau daarom sinds 2016 jaarlijks een Risicorapportage Cyberveiligheid Economie (RCE). Het doel van deze rapportage is om de belangrijkste risico’s voor de economie in kaart te brengen.

CPB Notitie, 15 oktober 2018, Naar publicatie

Koopkracht in beeld

Koopkracht in beeld

Koopkracht is een vast onderwerp in jaarlijks terugkerende publicaties van het Centraal Planbureau zoals de Macro Economische Verkenning (MEV) en het Centraal Economisch Plan (CEP). Wat bedoelen we precies met koopkracht? Hoe komen de koopkrachtcijfers tot stand? Wat kun je ermee? En hoe lees je een boxplot of een puntenwolk?

Lees meer
Risico's cyberveiligheid Economie 2018

Risico's cyberveiligheid Economie 2018

Nederlandse bedrijven en de overheid zijn in vergelijking met andere landen goed beschermd tegen cybercriminaliteit. Zo passen Nederlandse websites relatief vaak versleutelingsstandaarden toe en nemen Nederlandse Internet Service Providers maatregelen om de impact van DDoS-aanvallen te beperken.

Lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Lees meer
Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

De verkeersveiligheid naar een hoger niveau

Lees meer
De verkeersveiligheid naar een hoger niveau