Homepage Centraal Planbureau

CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in april met 2,1% afgenomen ten opzichte van maart

Lees meer

Raming juni 2017

Signalen op groen; Lonen blijven achter

De meest recente prognoses t/m 2018

Ga naar de cijfers

Recente publicaties

De prestatie van publiek-gemanagede Venture Capital fondsen

De overheid kan op twee manieren deelnemen in een Venture Capital (VC) fonds: (i) door publiek geld te verstrekken aan een privaat VC-fonds, de zogenaamde publiek-gesponsorde VC-fondsen; (ii) door zelf een VC-fonds op te richten, de publiek-gemanagede VC-fondsen. In deze studie onderzoeken we de kans op een succesvolle exit van bedrijven die financiering ontvangen van publiek-gemanagede VC-fondsen.

CPB Discussion Paper 355, 21 juni 2017, Naar publicatie

Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek

Bij afschaffing van de doorsneesystematiek in uitkeringsovereenkomsten wordt de jaarlijkse pensioenopbouw op iedere leeftijd in lijn gebracht met de premie. Daarmee vervalt de impliciete overdracht van jongere naar oudere werkenden. Een meer actuarieel fair systeem waarbij premie en opbouw bij elkaar aansluiten, past bij een dynamische arbeidsmarkt en vergemakkelijkt in de toekomst maatwerk en keuze bij de inleg.

CPB Notitie, 21 juni 2017, Naar publicatie

Onderweg naar normaal monetair beleid

Onderweg naar normaal monetair beleid

Het ECB-beleid heeft gewerkt: de economische groei en (in mindere mate) de inflatie zijn dankzij het onconventionele beleid verhoogd, en de lange rente is lager. De vraag is nu wanneer en hoe de ECB de portefeuille met overheidsobligaties gaat afwikkelen.

Lees meer
Juniraming 2017

Juniraming 2017

De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. De economie groeit en de werkgelegenheid trekt aan, waardoor de werkloosheid daalt naar 4,7%. De overheidsbegroting komt in beide jaren uit op een overschot. Echter, de ontwikkeling van lonen en prijzen blijft achter.

Lees meer

CPB Policy Brief 'Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten'

CPB Boek 'De markt voor huishoudelijke hulp'

Lees meer
CPB Boek 'De markt voor huishoudelijke hulp'

CPB Policy Brief 'De introductie van dure technologie in de zorg'

Lees meer
CPB Policy Brief 'De introductie van dure technologie in de zorg'