25 juni 2024

Wereldhandelsmonitor april 2024

Het wereldhandelsvolume is in april 2024 met 1,5% toegenomen ten opzichte van maart. Die maand kende een daling van 1,1%. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. Aan de invoerkant laten het Verenigd Koninkrijk (+10,2%), Latijns-Amerika (+3,3%), de Verenigde Staten (+2,1%), de eurozone (+2,0%), ontwikkeld Azië (+1,6%) en opkomend Azië (+1,1%) een stijging zien. Japan (-0,7%) en overige ontwikkelde economieën (-1,9%) laten een daling zien. Aan de uitvoerkant laten vooral China (+5,2%), overig opkomend Azië (+2,4%) en ontwikkeld Azië (+2,2%) een stijging zien. De uitvoer van het Verenigd Koninkrijk daalt juist (-5,3%).

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, april 2024:

  • Het wereldhandelsvolume is in april 1,5% toegenomen ten opzichte van maart, volgend op een daling van 1,1% in maart (initiële schatting: -0,6%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in april 1,2% (niet-geannualiseerd; momentum maart: 0,3% gelijk aan initiële schatting).
  • De wereldwijde industriële productie is in april 0,4% toegenomen ten opzichte van maart (ontwikkeling maart: -0,4%, initiële schatting: -0,3%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in april 0,2% (niet-geannualiseerd; momentum maart: 0,1%, initiële schatting: 0,2%).

Op 25 juli om 12:00 uur wordt de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. De volgende CPB Wereldhandelsmonitor over de verslagmaand mei 2024 verschijnt op 25 juli. Neem bij vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM'). Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers". De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over