Marco Ligthart

wetenschappelijk medewerker, Sector 2 Macro-analyse
Employee image
+31 6 27159599 M.P.D.Ligthart@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

19 mei 2015

Investeringen in het OESO-gebied: ontwikkelingen voor en na de crisis

Dit jaar zal Nederland optreden als voorzitter van de OECD Minsterial Council Meeting met als centraal onderwerp: investeringen.

No title
28 augustus 2014

Spaaroverschot niet-financiële bedrijven: ontwikkeling, oorzaken en gevolgen

Dit document geeft feitelijke informatie over en een eerste duiding van het spaaroverschot van niet-financiële bedrijven.

No title
20 augustus 2014

Onzekerheidsvarianten bij verdere escalatie Oekraïne-conflict

Een inschatting door het CPB van de macro-economische gevolgen van een verdere politieke en militaire escalatie van de situatie in Oekraïne.

No title
18 januari 2011

Varianten SAFFIER II

Om de werking van SAFFIER II te illustreren worden de uitkomsten van diverse standaardvarianten en -scenario's gepresenteerd.

7 november 2007

Measuring annual price elasticities in Dutch health insurance; a new method

Deze studie presenteert een nieuwe methode voor het schatten van jaarlijkse prijselasticiteiten in de zorgverzekeringsma