Marco Ligthart

wetenschappelijk medewerker, Sector 2 Macro-analyse
Employee image
+31 6 27159599 M.P.D.Ligthart@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

19 mei 2015

Investeringen in het OESO-gebied: ontwikkelingen voor en na de crisis

Dit jaar zal Nederland optreden als voorzitter van de OECD Minsterial Council Meeting met als centraal onderwerp: investeringen.

Image for Investeringen in het OESO-gebied: ontwikkelingen voor en na de crisis
28 augustus 2014

Spaaroverschot niet-financiële bedrijven: ontwikkeling, oorzaken en gevolgen

Dit document geeft feitelijke informatie over en een eerste duiding van het spaaroverschot van niet-financiële bedrijven.

Image for Spaaroverschot niet-financiële bedrijven: ontwikkeling, oorzaken en gevolgen
20 augustus 2014

Onzekerheidsvarianten bij verdere escalatie Oekraïne-conflict

Een inschatting door het CPB van de macro-economische gevolgen van een verdere politieke en militaire escalatie van de situatie in Oekraïne.

Image for Onzekerheidsvarianten bij verdere escalatie Oekraïne-conflict
18 januari 2011

Varianten SAFFIER II

Om de werking van SAFFIER II te illustreren worden de uitkomsten van diverse standaardvarianten en -scenario's gepresenteerd.

7 november 2007

Measuring annual price elasticities in Dutch health insurance; a new method

Deze studie presenteert een nieuwe methode voor het schatten van jaarlijkse prijselasticiteiten in de zorgverzekeringsma