Corona COVID-19

De coronacrisis heeft, nog steeds, een brede maatschappelijke impact. Het CPB richt zich rond het thema corona vooral op economische vraagstukken, zoals de impact van de coronacrisis en coronabeleid op productiviteit van bedrijven en werkgelegenheid.
Corona COVID-19

Het programma heeft twee primaire aandachtsgebieden: 1) het vergroten van inzicht in de kosten en gevolgen van de coronacrisis en 2) leren van het coronabeleid voor nieuwe schokken. Voor het eerste aandachtsgebied is een schatting van de directe economische kosten een eerste stap. Daarna willen we zicht krijgen op de langetermijngevolgen van de coronacrisis en een inschatting bieden van langetermijnrisico’s. 
Bij het tweede aandachtsgebied staat het leren van het gevoerde crisisbeleid centraal. Hieronder valt onderzoek naar effecten van de verschillende beleidsinstrumenten, maar ook onderzoek naar de samenhang en omvang van het gehele instrumentarium. 

Een nog te verkennen optie is om onderzoek te doen naar maatregelen die de samenleving in staat stellen om nieuwe en deels onverwachte schokken beter op te vangen. Hierbij kan gedacht worden aan pandemievoorbereiding en aan keuzes rondom strategische autonomie. 

Contactpersonen