Corona COVID-19

Nederland en de wereld maken op dit moment een ongekende crisis mee. De coronapandemie is in de eerste plaats een gezondheidscrisis, met grote gevolgen voor de direct getroffenen en hun naasten en voor de zorgsector. De noodzakelijke contactbeperkingen die nationaal en internationaal zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben echter ook grote negatieve economische, sociale en maatschappelijke consequenties. De Nederlandse overheid heeft de afgelopen tijd via verschillende financiële steunmaatregelen voor bedrijven, zelfstandigen en maatschappelijke sectoren getracht deze gevolgen op korte termijn zo veel mogelijk te beperken.
No title

Contactpersonen