1 november 2022

Lessen uit de coronacrisis voor huidig steunbeleid

Op 1 november nam CPB-directeur Pieter Hasekamp samen met Klaas Knot (president DNB) deel aan de sociaaleconomische ‘Vierhoek’. Zij spraken daar met de bewindspersonen over de ervaringen met het coronasteunbeleid en de inzichten die dit kan bieden voor het huidige steunbeleid bij de energiecrisis. Op verzoek van de Vierhoek hebben het CPB en DNB een beknopte gezamenlijke notitie opgesteld, gebaseerd op eerdere publicaties van beide organisaties. De conclusie is dat niet alle ervaringen tijdens de coronacrisis direct relevant zijn voor de huidige context. Daarvoor verschillen de economische omstandigheden te veel. Desalniettemin zijn er lessen te trekken uit het steunbeleid tijdens de coronacrisis.

Contactpersonen

Lees meer over