Modelkwaliteit

Modellen zijn voor het CPB van essentieel belang. Ze vormen de basis voor ramingen, doorrekeningen en kwantitatieve analyses. Hoewel de buitenwereld vaak denkt dat er één groot CPB-model is, is er in werkelijkheid een uitgebreide suite of models. Deze verschillende modellen hebben elk hun eigen doel, historie en kenmerken en vormen een belangrijk deel van het intellectueel eigendom van het CPB.
Modelkwaliteit

Elk van deze modellen heeft onderhoud, ontwikkeling, documentatie en communicatie nodig. Het CPB zet de komende jaren extra capaciteit in om modellen (door) te ontwikkelen.

Lees meer op: https://www.cpb.nl/modellen.

Contactpersonen