Modelkwaliteit

Het CPB gebruikt economische modellen voor ramingen, doorrekeningen en kwantitatieve analyses. Deze modellen verschillen van elkaar in doel, opzet en gebruik: het CPB kent modellen die de werking van de macro-economie beschrijven, juist het gedrag van individuele huishoudens of vooral boekhoudkundige relaties. Modellen zijn per definitie een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Daarmee zijn onze modellen ook geen voorspelmachine, maar wel een onmisbaar hulpmiddel. Het CPB vindt het belangrijk om transparant te zijn over hoe onze modellen werken, welke aannames worden gedaan, en waar de modellen wel en niet voor gebruikt kunnen worden. 
Modelkwaliteit

Het programma Modelkwaliteit heeft als doel om modelgebruik, -beheer en -ontwikkeling binnen het CPB op een hoger plan te brengen. Het CPB zet de komende jaren extra capaciteit in om modellen (door) te ontwikkelen. 

Lees meer op: https://www.cpb.nl/modellen.


 

Contactpersonen