11 september 2023

Inbreng CPB ten behoeve van de Studiegroep Begrotingsruimte

De 17e Studiegroep Begrotingsruimte publiceert op 11 september zijn advies over de begrotingsdoelstellingen en de begrotingssystematiek in de komende kabinetsperiode. Het CPB heeft ten behoeve van de Studiegroep een viertal stukken ingebracht.

Op verzoek van het secretariaat van de Studiegroep Begrotingsruimte heeft het CPB enkele aanvullende berekeningen gemaakt. Het betreft een update van de stochastische analyse van de overheidsschuld tot en met 2030, projecties van de schuldquote in 2060 en het houdbaarheidssaldo. 

De overige drie stukken betreffen een literatuuroverzicht over begrotingsankers, een analyse van cyclisch beleid en een verkenning naar klimaatverandering en de intergenerationele verdeling van financiële lasten.