Ed Westerhout

wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Belasting en begroting
Photo of Ed Westerhout
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Ed Westerhout houdt zich op de sector Overheidsfinanciën bezig met onderzoek op het terrein van openbare financiën en macro-economie, pensioenen en vergrijzing. Concrete projecten zijn momenteel de schokgevoeligheid van de openbare financiën, keuzevrijheid bij het pensioen en deeltijdpensioen.

 • 1997 Promotie Universiteit van Amsterdam (cum laude) supervisor F. van der Ploeg
 • 1988 Economie Universiteit van Tilburg (cum laude)
 • 2011-2015 Projectenleider Pensioenen CPB
 • 2004-2011 Leider programma Vergrijzing en pensioenen CPB
 • 2000-2004 Hoofd Applied General Equilibrium Modelling CPB
 • 1997-2005 Assistant professor Macro-economie Universiteit van Amsterdam
 • 1998-2000 Hoofd van eenheid zorg CPB
 • 1995-1998 Projectleider Zorgmodel CPB
 • 1993-1995 Onderzoeker Applied General Equilibrium Modelling CPB
 • 1989-1993 Onderzoeker Ministerie van Economische Zaken
 • 2016-heden Projectenleider Overheidsfinancien CPB
 • 2016-heden Associate professor Tilburg University

Publicaties

11 september 2023

Inbreng CPB ten behoeve van de Studiegroep Begrotingsruimte

De 17e Studiegroep Begrotingsruimte publiceert op 11 september zijn advies over de begrotingsdoelstellingen en de begrotingssystematiek in de komende kabinetsperiode. Het CPB heeft ten behoeve van de Studiegroep een...

14 december 2021

Hoe meten we of de overheidsfinanciën houdbaar zijn?

Sinds jaar en dag gebruikt het CPB het zogeheten houdbaarheidstekort om te beoordelen of het begrotingsbeleid houdbaar is. Daarmee sluit het CPB aan bij een praktijk die ook in het buitenland gangbaar is....

12 augustus 2021

Hoe uniek is de Nederlandse pensioenhervorming?

Het pensioenakkoord dat overheid en sociale partners verleden jaar zijn overeengekomen, markeert het voorlopig einde van een pensioenhervorming die zo’n 20 jaar duurde. Is de Nederlandse hervorming uniek of heeft deze raakvlakken met hervormingen elders?

Ouderen flanerend op de boulevard
15 september 2020

Schokproef overheidsfinanciën 2020

Dit achtergronddocument beschrijft het doel van een schokproef voor de overheidsfinanciën, geeft een korte introductie in het model CRASH en toont de uitkomsten van een schokproef bij drie verschillende economische...

schokproef overheidsfinancien
15 september 2020

CRASH - Een simulatiemodel voor extreem grote financieel-economische schokken

Dit Engelstalige achtergronddocument introduceert het model CRASH (Chaos and Recession After a SHock) dat dient om schokproeven voor de overheidsfinanciën te maken. Met het model is het mogelijk te bestuderen hoe de...

schokken in overheidsfinancien