Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Ed Westerhout

wet. medewerker

  • +31 6 52486152
  • E.W.M.T.Westerhout@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Ed Westerhout houdt zich op de sector Overheidsfinanciën bezig met onderzoek op dit terrein. Concrete projecten zijn momenteel de kwetsbaarheid van de openbare financiën, groei-indexobligaties, helikoptergeld, meting welvaartseffecten pensioenen en prijsindexobligaties.

Publicaties van Ed Westerhout

De rol van prijsindexobligaties bij de financiering van overheidsschulden

De markt voor prijsindexobligaties (inflation-linked bonds, afgekort ILBs) is groeiende, maar nog steeds klein vergeleken met die voor nominale overheidsobligaties. Dit discussion paper werpt de vraag op waarom overheden niet meer gebruik maken van ILBs om hun schulden te financieren?

CPB Discussion Paper 344 | 24 maart 2017

34 pagina's | pdf document, 1.4 MB

ISBN 978-90-5833-766-5 | Naar publicatie

The Future of Multi-Pillar Pensions

Dit boek, met bijdragen van 15 bij Netspar aangesloten internationale pensioen-deskundigen, is het eindresultaat van een Netspar Thema Project.

Mededeling | 29 juni 2012

Alle publicaties van Ed Westerhout

Deel deze pagina