12 augustus 2021

Hoe uniek is de Nederlandse pensioenhervorming?

Het pensioenakkoord dat de overheid en de sociale partners verleden jaar zijn overeengekomen, markeert het voorlopig einde van een pensioenhervorming die zo’n 20 jaar in beslag heeft genomen. Deze Engelstalige publicatie beschrijft en interpreteert deze hervorming. Staat de hervorming van de pensioenen op zich of is deze te duiden vanuit trendmatige demografische en economische ontwikkelingen? Is de Nederlandse hervorming uniek of heeft deze raakvlakken met hervormingen elders in de wereld?
Ouderen flanerend op de boulevard

Een uitgebreide Nederlandstalige samenvatting is opgenomen in de Engelstalige publicatie.

Externe auteur: Eduard Ponds (APG, Universiteit Tilburg, Netspar).

Lees ook: Netspar Design paper 179.

Downloads

Lees meer over