Model quality

CPB uses economic models for projections, calculations and quantitative analyses. These models differ in purpose, design and use: CPB has models that describe the functioning of the macro-economy, the behavior of individual households or especially accounting relationships. Models are by definition a simplified representation of reality. This means that our models are not a prediction machine, but an indispensable tool. CPB believes it is important to be transparent about how our models work, what assumptions are made, and what the models can and cannot be used for.
Model quality

The Model Quality program aims to raise model use, management and development within CPB to a higher level. In the coming years, CPB will deploy additional capacity to (further) develop models.

Read more at: https://www.cpb.nl/en/models.

October 26, 2023

Van de modellenwerkelijkheid naar de universiteit

Na bijna 25 jaar voor het CPB gewerkt te hebben ga ik het CPB verlaten. Het was een prachtige tijd, maar de mogelijkheid om hoogleraar te worden aan de Universiteit Leiden kon ik niet laten lopen. In deze column blik ik terug op mijn tijd bij het CPB, wat er in die tijd is veranderd en wat er gelijk is gebleven.

No title
September 11, 2023

Inbreng CPB ten behoeve van de Studiegroep Begrotingsruimte

De 17e Studiegroep Begrotingsruimte publiceert op 11 september zijn advies over de begrotingsdoelstellingen en de begrotingssystematiek in de komende kabinetsperiode. Het CPB heeft ten behoeve van de Studiegroep een...

August 24, 2023

Woningprijzen en een plek onder de zon

Soms staan alle seinen op rood, soms op groen, over de woningprijs is altijd wat te doen. Logisch want voor veel mensen is de eigen woning veruit de belangrijkste investering van hun leven, schrijft Rob Euwals in zijn column over een nieuw woningprijsmodel.

No title
August 2, 2023

Macro-economische en budgettaire effecten van beleidsvarianten met Saffier 3.0

In deze CPB-publicatie bespreken we de macro-economische en budgettaire effecten op middellange termijn van acht beleidsmaatregelen. Hierdoor krijgen lezers inzicht in de werking van het model Saffier 3....

April 26, 2023

New Tools for Value Chain Analysis

We introduce two novel tools to enhance our understanding of international trade. Through the trade cost index, we compute the complete trade costs within a value chain. With the new gravity model that also incorporates...

April 25, 2023

The CPB World Trade Monitor: technical description (update April 2023)

The CPB World Trade Monitor (WTM) is an instrument for bringing together, aggregating, and summarizing worldwide monthly data on international trade and industrial production. Its purpose is to report monthly...

Contacts