Taxation

Providing insight into the tax system and the redistributive effects of government policies is an important part of CPB's work. In the coming years, we will be expanding the research on the impact of climate policy on the distribution of the financial burden amongst households. In addition, a broader economic perspective on the tax system will receive greater emphasis, as we will be looking at the system as a whole and at issues of complexity.
Taxation
March 7, 2024

Belastinghervormingen zijn als een Spaanse snelweg

Dringende belastinghervormingen zijn als een afslag op een Spaanse snelweg: er moet een richting worden gekozen, op de rem trappen is gevaarlijk. Lees meer in de nieuwe CPB-column

No title
February 28, 2024

CEP 2024 - Verantwoording

Dit Verantwoordingsdocument hoort bij het Centraal Economisch Plan 2024 (gepubliceerd op 22 februari).

No title
February 15, 2024

Recente inzichten over belastingmultipliers

Veranderingen in de hoogte van belastingen hebben niet altijd hetzelfde effect op de economie, maar zijn afhankelijk van de stand van de conjunctuur.

No title
February 8, 2024

De prijs van lagere belastingen

De complexiteit van het belastingstelsel is een belangrijk maatschappelijk thema in Nederland. Het afschaffen van uitzonderingen binnen de belastingheffing kan veel geld opleveren om nieuw, doelmatig beleid mee te voeren.

No title
January 22, 2024

Certificering budgettaire ramingen Belastingplan 2024 en fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw 2024

Het CPB certificeert budgettaire ramingen van drie nog niet gecertificeerde maatregelen uit het wetsvoorstel fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw 2024 (inclusief nota van wijziging) en een maatregel uit de tweede...

December 18, 2023

Belastinghervormingen en belastingdruk: een verkenning per inkomensgroep

Wijzigingen in de belastingen gericht op vereenvoudiging en doelmatigheid van het stelsel pakken heel verschillend uit voor verschillende inkomensgroepen.

No title
February 22, 2024

Actualisatie MLT - 2032

In de raming van februari 2024 (CEP 2024) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2032.

No title
February 22, 2024

Projections February 2024 (CEP 2024)

Purchasing power restored, public finances need a course correction.

CEP 2024 Web image promo UK
September 19, 2023

Projections September 2023

Purchasing power measures prevent rise in poverty, government deficit remains unchanged.

The briefcase from Budget Day, containing the budget, and the carriage in which the king and queen will be transported
August 17, 2023

Projections August 2023

The economy is expected to grow by 0.7% in 2023 and 1.4% in 2024. After falling sharply, purchasing power is set to recover by 1.9% in 2024 due to wage growth. Without supplementary policy measures, the number of people in poverty is expected to rise to 5.7% of the population and 7% of children in 2024.

Projections August 2023
August 17, 2023

Verkenning middellange termijn t/m 2028

In de augustusraming 2023 (cMEV 2024) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2028. Deze verkenning dient ook als basis voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

No title
March 9, 2023

Projections March 2022

Purchasing power restored through wage growth, but more people living below the poverty line.

CEP 2023 uk-webpicture promoblock

Contacts