Latest forecast

Central Economic Plan 2022

Projections March 2022 (CEP 2022)

Energy price increase has unequal impact; uncertainty dominates projections

Read full publication →

Timeline previous forecasts

March 9, 2022
No title

Actualisatie Verkenning middellange termijn tot en met 2030 (maart 2022)

In de raming van maart 2022 (CEP 2022) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2030.

September 21, 2021
Illustration for the MEV 2022

Projections September 2021 (MEV 2022)

Strong recovery of the Dutch economy, but coronavirus-related uncertainty remains.

September 21, 2021
No title

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (september 2021)

In de MEV 2022 is tevens een actualisatie van de middellangetermijnverkenning (MLT) opgenomen. De MLT laat zien dat het begrotingstekort in de periode tot en met 2025 bij ongewijzigd beleid geleidelijk terugloopt tot ongeveer -1% van het bbp. De schuldquote daalt tot een kleine 54% van het bbp.

August 20, 2021
Projections August 2021

Projections August 2021

In 2021, the economy will grow by almost 4%, followed by over 3% growth in 2022, assuming no new, large-scale social distancing measures will be needed.

June 22, 2021
uk-primary image 740x420

Projections June 2021

The economy is rapidly recovering, under decreasing numbers of new infections and increasing vaccination coverage. The economy is projected to grow by over 3% in both 2021 and 2022.

June 22, 2021
No title

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (juni 2021)

Naast het Juniraming 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord.

March 31, 2021
uk-primary image 740x420

Projections March 2021 (CEP 2021)

Economic recovery in sight, but coronavirus effects linger on. In the baseline projections the economy is expected to grow by over 2% in 2021 and 3.5% in 2022.

March 31, 2021
No title

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (maart 2021)

Naast het Centraal Economisch Plan 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijn- verkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. De bbp-groei is 2,0% per jaar in 2022-2025.

November 26, 2020
uk-primary 740x420

Projections November 2020

Economy will recover in 2021, provided coronavirus is under control

November 26, 2020
No title

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (november 2020)

Corona dempt groei productiviteit en arbeidsaanbod op middellange termijn.

September 15, 2020
uk primary 740x420

Projections September 2020 (MEV 2021)

Extension of support package reduces increase in unemployment, but also leads to greater budget deficit.

September 15, 2020
No title

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025

Corona dempt groei productiviteit en arbeidsaanbod.

August 17, 2020
uk Primary 740x420

August projections 2020-2021

Renewed growth in Dutch economy from third quarter onwards, but downturn will reverberate.

June 16, 2020
primary image uk 740x420

June forecast 2020

Unprecedented 6% decrease in GDP in 2020, followed by an increase of 3% next year. Unemployment would double, but, although public finances would be severely impacted, they would not enter the danger zone. Great uncertainty.