CEP 2023 uk-webpicture promoblock

Projections March 2023 (CEP 2023)

Purchasing power restored through wage growth, but more people living below the poverty line.

Read full publication →

Timeline previous forecasts

March 9, 2023
No title

Actualisatie Verkenning middellange termijn tot en met 2031 (maart 2023)

In de raming van maart 2023 (CEP 2023) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2031.

September 20, 2022
Macro Economic Outlook 2023

Projections September 2022 (MEV 2023)

Temporary policy softens impact of energy crisis in 2023.

August 19, 2022
Projections August 2022

Projections August 2022

Inflation is affecting more and more people, economic growth decreases.

March 9, 2022
Central Economic Plan 2022

Projections March 2022 (CEP 2022)

Energy price increase has unequal impact; uncertainty dominates projections

March 9, 2022
No title

Actualisatie Verkenning middellange termijn tot en met 2030 (maart 2022)

In de raming van maart 2022 (CEP 2022) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2030.

September 21, 2021
Illustration for the MEV 2022

Projections September 2021 (MEV 2022)

Strong recovery of the Dutch economy, but coronavirus-related uncertainty remains.

September 21, 2021
No title

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (september 2021)

In de MEV 2022 is tevens een actualisatie van de middellangetermijnverkenning (MLT) opgenomen. De MLT laat zien dat het begrotingstekort in de periode tot en met 2025 bij ongewijzigd beleid geleidelijk terugloopt tot ongeveer -1% van het bbp. De schuldquote daalt tot een kleine 54% van het bbp.

August 20, 2021
Projections August 2021

Projections August 2021

In 2021, the economy will grow by almost 4%, followed by over 3% growth in 2022, assuming no new, large-scale social distancing measures will be needed.

June 22, 2021
uk-primary image 740x420

Projections June 2021

The economy is rapidly recovering, under decreasing numbers of new infections and increasing vaccination coverage. The economy is projected to grow by over 3% in both 2021 and 2022.

June 22, 2021
No title

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (juni 2021)

Naast de Juniraming 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord.