Latest projection

Projections June 2021

The economy is rapidly recovering, under decreasing numbers of new infections and increasing vaccination coverage. The economy is projected to grow by over 3% in both 2021 and 2022.

Read full publication →

Timeline previous projections

2021
June 22, 2021
placeholder

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (juni 2021)

Naast het Juniraming 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. Het bbp-niveau komt in 2025 weliswaar 1,5%...

March 31, 2021
placeholder

Projections March 2021 (CEP 2021)

Economic recovery in sight, but coronavirus effects linger on. In the baseline projections the economy is expected to grow by over 2% in 2021 and 3.5% in 2022.

March 31, 2021
placeholder

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (maart 2021)

Naast het Centraal Economisch Plan 2021 is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze biedt een doorkijk naar 2022-2025 en kan worden gebruikt voor de doorrekening van het...

2020
November 26, 2020
placeholder

Projections November 2020

Economy will recover in 2021, provided coronavirus is under control

November 26, 2020
placeholder

Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (november 2020)

Naast de novemberraming is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze biedt een doorkijk naar 2022-2025 en vormt ook de basis voor het doorrekenen van de verkiezingsprogramma’s....

September 15, 2020
placeholder

Projections September 2020 (MEV 2021)

Extension of support package reduces increase in unemployment, but also leads to greater budget deficit.

September 15, 2020
placeholder

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025

Naast de MEV is vandaag een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. In de basisverkenning herstelt de economie geleidelijk van de corona-recessie. Vanwege de grote onzekerheid is er ook een...

August 17, 2020
placeholder

August projections 2020-2021

Renewed growth in Dutch economy from third quarter onwards, but downturn will reverberate.

June 16, 2020
placeholder

June forecast 2020

Unprecedented 6% decrease in GDP in 2020, followed by an increase of 3% next year. Unemployment would double, but, although public finances would be severely impacted, they would not enter the danger zone. Great uncertainty.

March 26, 2020
placeholder

Corona crisis scenarios

Recession unavoidable, increase in government debt bearable.

March 17, 2020
placeholder

Forecast 17 March 2020 (CEP 2020 complete)

March 26, CPB publishes new corona-scenarios (in Dutch).

March 3, 2020
placeholder

Forecast 3 March 2020 (CEP 2020, summary)

Steady underlying growth.

2019
December 18, 2019
placeholder

Forecast December 2019

Economic growth is slowing down in the Netherlands due to the decline in global growth and, to a lesser extent, the issues around nitrogen and PFASs.

November 18, 2019
placeholder

Middellangetermijnverkenning 2022-2025

De bbp-groei valt terug naar 1,1% per jaar in 2022-2025 door de geringere groei van het arbeidsaanbod. De vergrijzing leidt ertoe dat de bevolking in de leeftijdscategorie 15-74 jaar voor het eerst afneemt....

September 17, 2019
placeholder

Forecast September 2019 (MEV 2020)

The global economy is slowing down due to increased uncertainty as a result of trade tensions.

August 15, 2019
placeholder

Table Main Economic Indicators 2017-2020

Table Main Economic Indicators 2017-2020 of the upcoming Macro Economic Outlook 2020 (up to and including 2020), to be published on 17 September 2019.