Publications related to the "Tweede Kamerverkiezingen"

As in previous elections, the CPB offers political parties the opportunity to calculate the budgetary and economic consequences of election programmes. The eleventh edition of ‘Charted Choices’ is published on November 8, 2023. Also read the start note (in Dutch) for more background information.

2024
February 13, 2024
No title

Presentatie financieel beeld formatietafel

Pieter Hasekamp, directeur Centraal Planbureau, heeft dinsdag 16 januari samen met de president van De Nederlandsche Bank (DNB) en de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën een bezoek gebracht aan de...

2023
November 8, 2023
Charted Choices 2025-2028

Charted Choices 2025-2028

The report, 'Charted Choices' provides an overview of the budgetary and economic consequences of the policy choices made by eight Dutch political parties.

November 8, 2023
No title

Presentatie: Keuzes in Kaart 2025-2028

Deze presentatie is gebruikt door Pieter Hasekamp op 8 november 2023 tijdens de presentatie van 'Keuzes in Kaart 2025-2028', de doorrekening van de...

August 2, 2023
No title

Startnotitie Keuzes in Kaart 2025-2028

Het CPB biedt politieke partijen de mogelijkheid om de economische gevolgen van verkiezingsprogramma’s te laten doorrekenen en start de elfde doorrekening verkiezingsprogramma’s. Het betreft een doorrekening van budgettaire en macro-economische gevolgen van beleid. De bijbehorende publicatie Keuzes in Kaart (KiK) verschijnt op 8 november 2023 .

2022
January 11, 2022
Analysis of the Coalition Agreement

Analysis of the economic and budgetary impact of the Coalition Agreement

CPB, at the request of the ‘formateur’ (person responsible for forming a new government), calculated the budgetary and economic consequences of the current Coalition Agreement. This was done on the basis of the budgetary appendix to the Coalition Agreement.

2021
March 1, 2021
Charted Choices 2022-2025

Charted Choices 2022-2025

The report, 'Charted Choices' provides an overview of the budgetary and economic consequences of the policy choices made by 10 Dutch political parties.

2020
October 15, 2020
No title

Promising policies for integration on the labour market, English summary

Large and persistent differences in labour market participation by migration background.

September 25, 2020
No title

Startnotitie Keuzes in Kaart 2022-2025

CPB start tiende doorrekening verkiezingsprogramma’s.

July 24, 2020
No title

Zorgkeuzes in Kaart 2020: Analyse van beleidsopties van politieke partijen voor de zorg

Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) 2020 inventariseert een breed scala aan beleidsopties voor de zorg voor de volgende kabinetsperiode.

June 30, 2020
No title

Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

CPB en PBL: brede aanpak nodig voor oplossen mobiliteitsvraagstukken.

June 23, 2020
No title

Kansrijk Onderwijsbeleid: update

In deze update zijn alle beleidsmaatregelen opnieuw doorgerekend, waarbij recente cijfers gebruikt zijn van leerlingaantallen, loonkosten van personeel en achtergrondkenmerken van leerlingen en studenten.

June 18, 2020
No title

Kansrijk armoedebeleid

Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen.

June 4, 2020
No title

Kansrijk Woonbeleid: update

Lastenverlichting levert meer op voor huishoudens dan subsidies op wonen.

May 28, 2020
No title

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid

Update actief arbeidsmarktbeleid. Dit betreft beleid gericht op het activeren van personen naar werk, zoals begeleiding, scholing, financiële prikkels of directe baancreatie.

May 19, 2020
No title

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update sociale zekerheid

De hoogte van een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft minder invloed op het aantal mensen met zo’n uitkering sinds de toelatingseisen strenger zijn gemaakt.

May 7, 2020
No title

Kansrijk innovatiebeleid: update

Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen.

April 30, 2020
No title

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update minimumloonbeleid

Een verhoging van het minimumloon heeft een kleiner effect op de werkgelegenheid dan eerder werd gedacht.

April 30, 2020
No title

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update uittreedleeftijd en AOW

De maatregelen in deze update betreffen beleidsopties die de uittreedleeftijd beïnvloeden of gericht zijn op de hoogte van AOW-uitkeringen.

April 21, 2020
No title

Kansrijk belastingbeleid

CPB brengt effecten van mogelijke belastingmaatregelen in kaart.

2017
October 10, 2017

Analysis economic and budgetary effects of the financial appendix to the Coalition Agreement

This analysis is based on the measures in the financial appendix to the Coalition Agreement, as submitted to CPB on 29 September. Chapter 10 lists the measures included in the analysis.

February 16, 2017
No title

Charted Choices 2018-2021

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis has published the results of its assessment of the election manifestos. The report, Charted Choices 2018-2021, contains an analysis of the financial-economic choices made by 11 Dutch political parties. Differences between them proved to be large; both in the types of measures chosen by the various parties and in the resulting effects.

2016
November 2, 2016
No title

Kansrijk Wetenschapsbeleid

Dit rapport bespreekt verschillende mogelijke beleidsmaatregelen voor het Nederlandse wetenschapsbeleid vanuit een economisch perspectief.

June 20, 2016
No title

Kansrijk onderwijsbeleid

Deze publicatie ‘Kansrijk onderwijsbeleid’ is geschreven om tegemoet te komen aan de vraag naar bewezen effectieve maatregelen in het onderwijs.

May 23, 2016
No title

Kansrijk Woonbeleid

Kansrijk woonbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van de huur- en koopmarkt. Maatregelen die aan de orde komen betreffen de huurregulering, het domein van woningcorporaties, de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait.

May 12, 2016
No title

Kansrijk Mobiliteitsbeleid

Het personen- en goederenvervoer blijven de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen.

April 20, 2016
No title

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Dit boek belicht de effecten van overheidsbeleid op het gebied van loonvorming, de uittreedleeftijd en AOW-uitkeringen, en actief arbeidsmarktbeleid.

February 25, 2016
No title

Kansrijk innovatiebeleid

Kansrijk innovatiebeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van r&d, financiering van innovatieve bedrijven, instituten voor toegepast onderzoek, topsectoren en aanbestedingen.

2015
April 26, 2015
No title

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

Deze eerste uitgave van Kansrijk Arbeidsmarktbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van arbeidsparticipatie, sociale zekerheid en ontslagbescherming.

March 31, 2015
No title

Zorgkeuzes in Kaart: Analyse van beleidsopties voor de zorg van tien politieke partijen

'Zorgkeuzes in Kaart' is het resultaat van het aanbod aan politieke partijen om hun opties voor beleidsmaatregelen voor de zorg in een vroegtijdig stadium, buiten de verkiezingsperiode om, geanonimiseerd uit te werken.

March 31, 2015
No title

Zorgkeuzes in Kaart: Technische uitwerking van alle afzonderlijke beleidsopties

'Zorgkeuzes in Kaart' is het resultaat van het aanbod aan politieke partijen om hun opties voor beleidsmaatregelen voor de zorg in een vroegtijdig stadium, buiten de verkiezingsperiode om, geanonimiseerd uit te werken.