This document is in Dutch, there is no English translation.
June 20, 2016

Kansrijk onderwijsbeleid

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau dat vandaag verscheen. In totaal zijn 160 onderwijsmaatregelen voor leerlingen van basisscholen tot aan de universiteit onderzocht.
Main image

Deze publicatie is een weergave van resultaten uit wetenschappelijke experimenten. De onderliggende wetenschappelijke studies rapporteren effecten die aantoonbaar veroorzaakt worden door de onderzochte maatregelen. Dit boek geeft inzicht in het effect van maatregelen die nog niet (volledig) in Nederland worden toegepast. Voor maatregelen die in Nederland al deels worden toegepast, biedt deze publicatie inzicht in de effecten van een intensivering of een beperking. Gegeven de vrijheid van Nederlandse schoolleiders om een groot deel van hun budget naar eigen inzicht in te zetten, bevat dit boek zowel maatregelen die de overheid kan nemen als maatregelen die schoolleiders kunnen nemen.

Hoewel de aandacht in deze publicatie uitgaat naar onderwijsmaatregelen om leerlingen meer vaardigheden aan te leren, levert het Nederlandse onderwijssysteem al relatief vaardige leerlingen af. Het Nederlandse onderwijssysteem is volgens de OESO (2016) een van de beste van de OESO-landen. Dit geldt zowel voor de vaardigheden van scholieren als voor die van volwassenen. In vergelijking met andere landen zijn deze vaardigheden hoog en daarbij gelijker verdeeld. Zo zijn Nederlandse scholieren over de hele linie beter in wiskunde en lezen dan het OESO-gemiddelde. Nederlandse praktijkonderwijsleerlingen hebben qua lezen de grootste voorsprong op andere OESO-praktijkonderwijsleerlingen. In wiskunde hebben Nederlandse leerlingen rond en boven het gemiddelde – vmbo-t’ers en havisten – de grootste voorsprong op hun OESO-collega’s. Ondanks deze goede internationale positie blijkt uit literatuurstudie dat er in Nederland onderwijsmaatregelen te nemen zijn die de vaardigheden van leerlingen verder kunnen laten stijgen.

Uit deze wetenschappelijke literatuurstudie blijkt dat het meest te bereiken is met het:

  • gericht coachen van docenten;
  • anders indelen van klassen;
  • inlopen van leerachterstanden.

Contacts

Aenneli Houkes - Hommes Read more
Karen van der Wiel Read more
Suzanne Heijnen Read more
Geert Agteresch Read more
Foto Sonny Kuijpers
Sonny Kuijpers +31 6 54264718 Read more
Sander Gerritsen Read more
Bas Butler Read more
Julian Slotman Read more
Emre Akgunduz Read more