January 19, 2023

Publication calendar February 2023

On this page you will find the publication calendar for the coming month. Every third Thursday of the month, CPB publishes the new planning for next month on this page. No rights can be derived from this schedule.

January 25: World Trade Monitor

Reporting month: November 2022

January 26:  publication 'Denkkader Zorgbekostiging' (in Dutch)

Description (in Dutch): Deze publicatie presenteert een denkkader zorgbekostiging. Het denkkader zorgbekostiging biedt structuur door het beoordelen van beleidsopties in drie stappen op te delen. Samen bieden deze drie stappen een gestructureerde aanpak voor het beoordelen van beleidsopties op hun (economische) effecten.

February 13: position paper 'voor rondetafelgesprek over de toekomst van de euro' (in Dutch)

 

February 23: publication 'Begrotingsmultiplier' (in Dutch)

Description (in Dutch): In dit stuk bespreken wij of dalingen en stijgingen van de overheidsbestedingen dezelfde effecten hebben op het bbp en of deze effecten afhankelijk zijn van de stand van de conjunctuur. We geven een overzicht van de bevindingen van de recente wetenschappelijke literatuur. 

February 24: World Trade Monitor

Reporting month: December 2022

Contacts