Internationale partners

Het CPB staat voortdurend in contact met internationale instellingen, zoals de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) of de Organisatie voor Economische Samenwerking in Europa (OESO) en met buitenlandse economische instituten die vergelijkbaar werk doen.

Bruegel
Sinds begin 2011 heeft het CPB een samenwerkingsverband met de Brusselse denktank Bruegel die zich concentreert op het economische beleid in de Europese Unie. 

Institute for Fiscal Studies
Het 'Institute for Fiscal Studies' (IFS) is een onafhankelijk instituut dat gevestigd is in London. De nadruk ligt op economische beleidsanalyse en advisering op sociaal-economisch terrein.

Office for Budget Responsibility 
Het 'Office for Budget Responsibility' (OBR) is formeel nog in oprichting, sinds 2010. Het OBR moet de Britse tegenhanger van het CPB worden voor onafhankelijke economische ramingen. 

Swedish Fiscal Policy Council
Het 'Swedish Fiscal Policy Council' (SFPC) bestaat uit een achtkoppige raad die onafhankelijk onderzoek doet over het Zweedse economische beleid.

Center for European Policy Studies
Het 'Center for European Policy Studies' (CEPS) is een toonaangevende Brusselse denktank op het gebied van de Europese integratie, met een sterk economieprogramma.

European Network of Economic Policy Research Institutes
Het 'European Network of Economic Policy Research Institutes' (ENEPRI) is een Europees samenwerkingsverband van 27 economische onderzoeksinstituten. Doel is de verspreiding van elkaars werk te bevorderen, gezamenlijk onderzoek te doen en de bewustwording Europese dimensie van economisch beleid te verhogen.

Network of EU Independent Fiscal Institutions
Het ‘Network of EU Independent Fiscal Institutions’ is een platform instituten zoals het CPB. Het netwerk deelt inzichten en wisselt expertise uit. Het netwerk is opgericht in 2015 en vertegenwoordigt de onafhankelijke begrotingsinstituten in Brussel.