This publication is in Dutch, there is no English translation!

Copyright

Het CPB is een overheidsorganisatie; onze publicaties zijn daarom vrij beschikbaar.

CPB publicaties op www.cpb.nl 

Het is toegestaan om door het CPB uitgegeven publicaties (of delen daarvan) gratis te kopiëren, distribueren, vertonen, downloaden, citeren, of figuren eruit gebruiken. Wel stellen we het op prijs als u bij hergebruik van deze CPB publicaties, of delen daaruit, het CPB als bron vermeld. Zo wordt de indruk voorkomen dat het CPB zonder meer de inhoud van het afgeleide werk onderschrijft. Zie hiervoor ook de 'creative commons' licentie.

Gebruik van afbeeldingen en figuren

Foto’s op onze website vallen niet onder de genoemde ‘creative commons’ licentie, omdat het CPB hiervoor in de meeste gevallen niet over het auteursrecht beschikt.

Van de figuren en infographics die het CPB produceert, zijn soms ook versies in hogere resoluties beschikbaar voor bijvoorbeeld gebruik in drukwerk.
Neem hiervoor contact op met het CPB via het contactformulier.

Papieren versies?

Om zuinig om te gaan met het milieu én met financiële middelen brengt het CPB geen publicaties in hard copy meer uit.

Contacts

Photo of Lucienne Verbeek-Damshuizer
Lucienne Verbeek-Damshuizer +31 88 9846177 Get in touch Read more