This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 6, 2023

Johannes Spinnewijn academic partner bij CPB-programma Data Science

Johannes Spinnewijn is met ingang van oktober 2023 benoemd als academic partner voor het programma Data Science bij het Centraal Planbureau (CPB). Spinnewijn is professor aan de London School of Economics en directeur van het CEPR Public Economics-programma.
No title

Gerenommeerde universitaire onderzoekers, die regelmatig met CPB-medewerkers samenwerken of advies geven over hun onderzoek, kunnen worden benoemd tot academic partner. Hiermee brengt het CPB het belang tot uitdrukking dat het in deze samenwerking stelt. Academic partners worden benoemd bij één van de sectoren van het CPB voor de duur van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
De nieuwe academic partner is professor aan de London School of Economics en directeur van het CEPR Public Economics-programma. Daarnaast is hij co-editor van het Journal of Public Economics en associate editor van de Review of Economic Studies en de American Economic Review. Spinnewijn doet economisch onderzoek op het gebied van public economics, social insurance, behavioral economics en health economics. Zijn werk is gepubliceerd in toptijdschriften zoals de American Economic Review, Journal of Political Economy, en, Review of Economic Studies.

Over Johannes Spinnewijn

In zijn recente werk gebruikt Spinnewijn machine learning om nieuwe economische inzichten te verwerven. Dit maakt hem uitermate geschikt als academic partner voor het programma Data Science, dat hetzelfde doel heeft. Recente working papers gebruiken deze voorspeltechnieken om langdurige werkloosheid beter te begrijpen en om de kwaliteit van zorgkeuzes te evalueren. Hiermee sluit zijn werk ook goed aan bij het programma Zorg en de onderzoekslijn ‘Schokken en Weerbaarheid’ van het programma Risico & Regulering.

Het CPB is verheugd dat Johannes Spinnewijn als academic partner wil bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek van het programma Data Science. “Ik kijk zeer uit naar onze samenwerking. Het onderzoek van het programma sluit nauw aan bij de interesses van Johannes. Tegelijk vormen zijn wetenschappelijke kennis en ervaring een waardevolle bijdrage aan onze gehele sector”, aldus Mark Kattenberg, programmaleider Data Science bij het CPB.

Contacts