This publication is in Dutch, there is no English translation!
April 30, 2020

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update minimumloonbeleid

In recente jaren is veel nieuw onderzoek naar het minimumloon gedaan. In aanloop naar 'Keuzes in Kaart 2021' is daarom de paragraaf over minimumloonbeleid uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid 2 (2016) herzien, en zijn de kosten en opbrengsten van beleidsmaatregelen gerelateerd aan het minimumloon opnieuw doorgerekend. Per beleidsoptie evalueren we de verwachte effecten op de overheidsfinanciën, werkgelegenheid en inkomensongelijkheid. De evaluatie baseren we op de huidige inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en analyses met CPB-modellen. De lezer kan zich op basis van de plussen en minnen op de verschillende sociale en economische uitkomsten een eigen oordeel vormen over de wenselijkheid van de beleidsopties.
No title

Authors

Jurriaan Paans
Photo of Jan-Maarten van Sonsbeek
Jan-Maarten van Sonsbeek +31 88 9846162 Get in touch Read more

Read more about