This document is in Dutch, there is no English translation.
November 2, 2016

Kansrijk Wetenschapsbeleid

Met een naar internationale maatstaven gemiddeld publiek investeringsniveau behalen Nederlandse wetenschappers uitstekende prestaties. Nederlandse wetenschappers publiceren vaker dan onderzoekers in andere ontwikkelde landen en worden ook meer geciteerd. Om te bezien of de beschikbare middelen nog effectiever te gebruiken zijn, kunnen wetenschapsfinanciers experimenteren met nieuwe financieringsvormen. Dit blijkt uit de studie ‘Kansrijk wetenschapsbeleid’ van het Centraal Planbureau die vandaag is verschenen.
Main image

Kansrijk wetenschapsbeleid is de zevende uitgave in de serie Kansrijk Beleid. Dit deel belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van het aantrekken van onderzoekers, de financiering van wetenschappelijk onderzoek en de benutting van wetenschappelijke kennis.

Wetenschap draagt op meerdere manieren bij aan de maatschappelijke welvaart. Het draagt bij aan innovatie en economische vooruitgang, biedt oplossingen voor bredere maatschappelijke uitdagingen en brengt nieuwe kennis voort die intrinsiek waardevol is. Wetenschapsbeleid gaat over de wijze waarop de overheid publieke middelen voor wetenschap inzet en spelregels voor wetenschappers vormgeeft. Kansrijk wetenschapsbeleid kijkt zowel naar de theoretische onderbouwing als naar de empirische kennis over de effectiviteit van beleidsmaatregelen. Om bij te dragen aan de discussie over de vormgeving van het wetenschapsbeleid bevat dit boek een actueel overzicht van de inzichten uit de economische literatuur.

Contacts

Foto Roel van Elk
Roel van Elk +31 6 29037909 Read more
Tatiana Kiseleva Read more
Foto Bastiaan Overvest
Bastiaan Overvest +31 6 21358951 Read more
Sjoerd Hardeman Read more