This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 7, 2020

Kansrijk innovatiebeleid: update

In de aanloop naar Keuzes in Kaart 2021 geeft deze notitie een update van Kansrijk innovatiebeleid uit 2016. Het geeft een beeld van de stand van zaken in het innovatiebeleid in binnen- en buitenland en de nieuwe inzichten op het gebied van innovatie. Door nieuwe wetenschappelijke studies en beleidsevaluaties is het inzicht in de effectiviteit van een aantal beleidsinstrumenten vergroot. Ook worden enkele punten uit de vorige uitgave verduidelijkt.
No title

Het belangrijke verschil met Kansrijk innovatiebeleid (2016) is de nieuwe tabel met beleidsmaatregelen. Deze vervangt de tabellen uit de eerdere studie. De beschouwingen en analyses uit Kansrijk Innovatiebeleid (2016) zijn nog steeds geldig. Om deze update zelfstandig leesbaar en actueel te houden heeft deze een nieuwe inleiding en een nieuwe beschrijving van het innovatiebeleid gekregen. 

Authors

Read more about