This document is in Dutch, there is no English translation.
May 7, 2020

Kansrijk innovatiebeleid: update

Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen. Bedrijven en onderzoeksinstituten gaan waarschijnlijk meer uitgeven aan research & development (r&d) als ze meer subsidie krijgen. Dat zijn enkele bevindingen van het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag gepubliceerde update Kansrijk innovatiebeleid.
Main image

Het belangrijke verschil met Kansrijk innovatiebeleid (2016) is de nieuwe tabel met beleidsmaatregelen. Deze vervangt de tabellen uit de eerdere studie. De beschouwingen en analyses uit Kansrijk Innovatiebeleid (2016) zijn nog steeds geldig. Om deze update zelfstandig leesbaar en actueel te houden heeft deze een nieuwe inleiding en een nieuwe beschrijving van het innovatiebeleid gekregen. 

Contacts

Foto Bastiaan Overvest
Bastiaan Overvest +31 6 21358951 Read more

Read more about