This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 4, 2020

Kansrijk Woonbeleid: update

In Kansrijk woonbeleid 2020 bespreekt het CPB de te verwachten effecten van ongeveer 30 beleidsopties op het gebied van de woningmarkt. Deze publicatie is een update van Kansrijk woonbeleid (CPB en PBL, 2016). In de huidige publicatie komen twee nieuwe thema’s aan bod: woningaanbod en verduurzaming, en zijn de gebruikte indicatoren gewijzigd.
No title

Per beleidsoptie evalueren we (waar mogelijk) de verwachte effecten op overheidsfinanciën, herverdeling, huizenprijzen, doelmatigheid, het aandeel van de huursector, en de belangrijkste kwalitatieve effecten van maatregelen. Bij maatregelen op het gebied van het woningaanbod en verduurzaming kijken we ook naar (kwalitatieve) indicatoren die betrekking hebben op deze gebieden. De analyses van de maatregelen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur en op analyses met CPB-modellen. De lezer kan zich op basis van de verschillende sociale en economische uitkomsten een eigen oordeel vormen over de wenselijkheid van de beleidsopties.

Lees hieronder ook de twee gerelateerde publicaties:

This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 10, 2020
Het kabinet heeft als gevolg van de krapte op de woningmarkt een onderzoek naar een differentiatie van de overdrachtsbelasting laten uitvoeren door Dialogic. De differentiatie bestaat uit een verlaagd tarief voor starters en/of uit een verhoogd tarief voor beleggers. Deze maatregel is oorspronkelijk niet opgenomen in de update van Kansrijk woonbeleid, omdat de maatregel op dat moment niet uitvoerbaar leek. Sindsdien is een rapport verschenen van Dialogic, waarin een definitie voor starters wordt beschreven die wel uitvoerbaar is. Naar aanleiding daarvan heeft het CPB, als aanvulling op de update van Kansrijk woonbeleid, een kwalitatieve analyse van de maatregel uitgevoerd. Het CPB verwacht dat het effect van de maatregel op de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor starters op de woningmarkt beperkt zal zijn.

Authors

This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 4, 2020
Dit achtergronddocument beschrijft het CPB-woningmarktmodel. Het CPB gebruikt dit algemene-evenwichtsmodel voor het analyseren van beleidshervormingen op het gebied van wonen. De huidige versie van het model bouwt voort op eerdere versies van het model uit 2010 en 2016.

Lees ook de CPB Achtergronddocumenten uit 2010 en 2016.

In 2016 is de manier waarop de vraag is gemodelleerd aangepast en is in de huursector onderscheid aangebracht tussen de niet-commerciële huurmarkt – waar vooral woningcorporaties actief zijn – en de commerciële huurmarkt. Dit keer is het model in de kern ongewijzigd gebleven en is vooral de aansturing van het model aangepast. 

Effecten van beleidshervormingen worden binnen het model gedreven door de subsidievoeten op koop- en huurwoningen. Deze subsidievoeten worden nu door het model rechtstreeks berekend op basis van de relevante wetgeving, zoals de fiscale behandeling van de eigen woning, de huurtoeslag en de verhuurderheffing. Ook is de vraaguitval nu rechtstreeks gemodelleerd op basis van de LTV- en LTI-normen. Een deel van de huishoudens met een voorkeur voor een koopwoning kan door deze normen geen woning kopen en dit resulteert in vraaguitval. Ten slotte zijn enkele dynamische elementen toegevoegd, waarbij de ontwikkeling van inkomens en van de rente op middellange termijn in het basispad zijn geprogrammeerd. Deze aanpassing is belangrijk, omdat dergelijke variabelen (denk bijvoorbeeld aan de lage rentestand), op korte termijn grote invloed hebben op huizenprijzen en subsidievoeten waardoor de gevolgen van beleid op korte termijn anders uit kunnen pakken.

Het achtergronddocument beschrijft de technische werking van het model, waarbij we bijvoorbeeld laten zien hoe de vraag is gemodelleerd en hoe het marktevenwicht wordt afgeleid. Verder beschrijft het document de kalibratie van modelparameters en het beleid in het basispad. Effecten van beleidshervormingen worden ten opzichte van dit basispad bepaald.

Authors

Stefan Groot

Authors

Stefan Groot
Rosa van der Drift

Read more about