28 februari 2016

CPB Woningmarktmodel

Voor het analyseren van beleidshervormingen op het gebied van wonen maakt het CPB gebruik van een in eigen beheer ontwikkeld algemeen-evenwichtsmodel. De oorspronkelijke versie van dit woningmarktmodel werd in 2010 ontwikkeld, en is sindsdien veelvuldig ingezet. In 2015 is het model op diverse punten aangepast en uitgebreid.
No title

Sinds het verschijnen van deze publicatie is het CPB-woningmarktmodel uitgebreid en aangepast. Een beschrijving van de actuele versie van het model staat hier (2020).

Het belangrijkste doel van deze aanpassingen was het aanbrengen van onderscheid tussen het commerciële huursegment en het niet-commerciële huursegment in het model. Dit achtergronddocument beschrijft de belangrijkste technische kenmerken van het aangepaste model, documenteert het gebruik van het model bij het (ex ante) analyseren van gerealiseerde en voorgenomen beleidshervormingen, en presenteert bij wijze van illustratie een aantal uitgewerkte beleidsanalyses.

De opbouw van deze gebruikershandleiding is als volgt. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 het woningmarktmodel technisch beschreven en wordt de kalibratie van het model uitgelegd. Dit hoofdstuk is bedoeld voor de gebruiker die meer wil weten over de achtergronden en werking van het model, bijvoorbeeld om de uitkomsten van modelexercities te kunnen begrijpen en uitleggen. Hoofdstuk 3 bespreekt de invulling van het basispad in 2015 en analyseert een aantal hypothetische beleidshervormingen. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe het woningmarktmodel is geïmplementeerd in het programma SAS. Hoofdstuk 5 is vooral bedoeld voor de gebruiker van het model. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de parameters van het model kunnen worden ingevoerd en hoe de exogenen kunnen worden aangepast om de beleidsexperimenten daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Downloads

Auteurs

Machiel van Dijk
Stefan Groot