Jan Möhlmann

wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Publieke financiën
+31 6 50632710 J.L.Mohlmann@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

January 24, 2019

Conduit country the Netherlands in the spotlight

The Netherlands is an important link in the chain of diverting income flows: broader use of withholding taxes is necessary to combat international tax avoidance.

Image for Conduit country the Netherlands in the spotlight
June 8, 2018

Doorrekening varianten aanpassing aflossingseis

Naar aanleiding van de motie Snels/Dijkgraaf (34 819 nr. 14) heeft het ministerie van Financiën het CPB verzocht om een aantal effecten in kaart te brengen voor acht varianten waarin de aflossingseis wordt versoepeld....

November 16, 2017

Het huurbeleid van woningcorporaties

Het verband tussen de huur en de kwaliteit van de woningvoorraad bij woningcorporaties is veel minder sterk dan volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) is toegestaan. Woningcorporaties met luxere woningen geven meer...

November 15, 2016

De positie van de middeninkomens op de woningmarkt

Huishoudens met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning zijn aangewezen op het vrije huursegment als ze geen koopwoning kunnen of willen kopen. Dit is financieel onaantrekkelijk, want de vrije huursector is het...

November 15, 2016

Schatting marktconforme huur

Huishoudens met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning zijn aangewezen op het vrije huursegment als ze geen koopwoning kunnen of willen kopen. Dit is financieel onaantrekkelijk, want de vrije huursector is het...